Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Michelle Jakobsen
 Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler ***I
 Skydd mot skadlig prissättning av fartyg ***I
 Beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust ***
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2015: överskottet från 2014
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien
 Utnyttjande av Europeiska Unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien
 Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa
 Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2015: åtgärder för att hantera migrationstrycket
 Utsikterna för EU:s mejerisektor – översyn av genomförandet av mejeripaketet
 De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU
 Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform
Texter (223 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy