Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург
 Преговорите за Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) ***
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия(протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) ***
 Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението ***
 Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ ***
 Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I
 Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I
 Морски лица ***I
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER ***
 Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom
 Бюджет за 2016 г. — Мандат за тристранната среща
 Инициатива за зелена заетост
 Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни
Текстове (884 kb)
Правна информация - Политика за поверителност