Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg
 Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised
 Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga ***
 Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga ***
 Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine ***
 Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020” ***
 Äriühingute juhtimine: aktsionäride pikaajaline kaasamine ja läbipaistvus ***I
 Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ***I
 Merelaevade töötajad ***I
 Teadus- ja tehnikakoostöö leping Šveitsiga: „Horisont 2020” ja ITERi tegevus ***
 Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Soome
 2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks
 Keskkonnasäästliku tööhõive algatus
 Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleem
Tekstid (509 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika