Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg
 Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut
 Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) ***
 Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) ***
 Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen ***
 Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 ***
 Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I
 Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I
 Merenkulkijat ***I
 Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet ***
 Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi)
 Vuoden 2016 talousarvio – trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet
 Vihreän työllisyyden aloite
 Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille
Tekstit (540 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö