Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 8. jūlijs - Strasbūra
 Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)
 Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) ***
 Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) ***
 Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana ***
 Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020" ***
 Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I
 Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve ***I
 Jūrnieki ***I
 Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums ar Šveici — "Apvārsnis 2020"un ITER pasākumi ***
 Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom
 2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam
 Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva — darbvietu izveides potenciāla izmantošana zaļajā ekonomikā
 Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs
Teksti (547 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika