Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg
 Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE)***
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) ***
 Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy ***
 Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” ***
 Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I
 Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I
 Marynarze ***I
 Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER ***
 Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię
 Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych
 Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy
 Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się
Teksty (561 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności