Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg
 Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
 Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
 Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) ***
 Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody ***
 Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 ***
 Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I
 Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I
 Námorníci ***I
 Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER ***
 Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom - Fínsko
 Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg
 Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest
 Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách
Texty (557 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia