Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg
 Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar
 Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) ***
 Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien ***
 Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 ***
 Företagsstyrning: Aktieägares långsiktiga engagemang och insyng ***I
 Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I
 Sjöfolk ***I
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet ***
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/001 FI/Broadcom - Finland
 Budget 2016 – mandat för trepartsmötet
 Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential
 Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer
Texter (532 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy