Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург
 Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика
 Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария ***I
 Изграждане на съюз на капиталовите пазари
 Европейска програма за сигурност
 Положението в Йемен
 Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност
 Преглед на европейската политика на съседство
 Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права в информационното общество
 Оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация
 Положението в Бурунди
 Възпоминание във връзка със събитията в Сребреница
 Камбоджански законопроекти относно НПО и синдикатите
 Демократична република Конго (ДРК), и по-специално случаят със задържането на двамата активисти за защита на правата на човека Ив Маквамбала и Фред Баума
 Бахрейн, и по-специално случаят с Набел Раджаб
 Положението на двама християнски пастори в Судан
Текстове (877 kb)
Правна информация - Политика за поверителност