Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg
 Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle
 Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka ***I
 Att bygga en kapitalmarknadsunion
 Den europeiska säkerhetsagendan
 Situationen i Jemen
 Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet
 Översynen av den europeiska grannskapspolitiken
 Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
 Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati
 Situationen i Burundi
 Hågkomsten av Srebrenica
 Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar
 Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma
 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab
 Situationen för två kristna pastorer i Sudan
Texter (521 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy