Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg
 ILO's konvention om tvangsarbejde for så vidt angår socialpolitik ***
 Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet
 Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II
 Handel med sælprodukter ***I
 Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål ***I
 Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014)
 Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014
 Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande
 Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik
 Familieforetagender i Europa
 Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse
 Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse
 På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa
 Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")
Tekster (535 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik