Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg
 ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika ***
 Janusz Korwin-Mikke puutumatuse äravõtmise taotlus
 Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine ***II
 Hülgetoodetega kauplemine ***I
 Põllumajandusloomade kloonimine ***I
 Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014)
 Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused
 Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides
 ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine
 Pereettevõtted Euroopas
 Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil
 Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu
 Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine
 Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed
Tekstid (509 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika