Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg
 Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka ***
 Pyyntö Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämiseksi
 Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II
 Hyljetuotteiden kauppa ***I
 Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I
 Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014)
 Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset
 Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa
 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia
 Perheyritykset Euroopassa
 Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi
 Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla
 Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa
 Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta
Tekstit (549 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö