Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 8. septembris - Strasbūra
 SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika ***
 Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti
 Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana ***II
 Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I
 Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana ***I
 Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads)
 Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotās procedūras un prakse — 2014. gadā gūtā pieredze
 Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs
 ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu kopējās lauksaimniecības politikas pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu
 Ģimenes uzņēmumi Eiropā
 Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai
 Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību
 Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam
 Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water"
Teksti (540 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika