Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 8 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna ***
 Wniosek o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego
 Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego ***II
 Handel produktami z fok ***I
 Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu ***I
 Stan praw podstawowych w UE (2013–2014)
 Przesłuchania kandydatów na komisarzy - wnioski płynące z procedury za 2014 r.
 Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich
 Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej - kontrola WPR na podstawie wyników
 Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie
 Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu
 Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie
 Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie
 Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”
Teksty
Wersja ostateczna (571 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności