Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 8. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika ***
 Žiadosť o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho
 Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach ***II
 Obchodovanie s výrobkami z tuleňov ***I
 Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely ***I
 Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014)
 Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014
 Ľudské práva a technológiev tretích krajinách
 Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
 Rodinné podniky v Európe
 Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerené na rast a tvorbu pracovných miest
 Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy
 Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy
 Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu)
Texty
Finálna verzia (553 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia