Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 8. september 2015 - Strasbourg
 Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: socialna politika ***
 Zahteva za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju
 Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***II
 Trgovina z izdelki iz tjulnjev ***I
 Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene ***I
 Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014)
 Postopki in praksa v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje vsklopu postopkov leta 2014
 Človekove pravice in tehnologija: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove pravice v tretjih državah
 Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih
 Družinska podjetja v Evropi
 Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti
 Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja
 Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo
 Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode"
Besedila (497 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov