Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg
 ILO:s konvention om tvångsarbete: socialpolitik ***
 Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet
 Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II
 Handel med sälprodukter ***I
 Kloning av djur som hålls och reproduceras för animalieproduktion ***I
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014)
 Förfaranden och praxis för utfrågningarna av kommissionsledamöterna, lärdomar som kan dras av 2014 års omgång
 Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer
 Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken
 Familjeföretag i Europa
 Tillvaratagande av potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt
 Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning
 En integrerad kulturarvsstrategi för Europa
 Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water
Texter (551 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy