Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 9 септември 2015 г. - Страсбург
 Въпроси с искане за писмен отговор (тълкуване на член 130, параграф 3 от Правилника)
 Прекъсване или закриване на заседанието (тълкуване на член 191 от Правилника)
 Промяна на име на междупарламентарна делегация
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (одобрение) ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (одобрение) ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие ***
 Предложение за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (одобрение) ***
 Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (Споразумение за улесняване на търговията) (резолюция)
 Разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея ***
 Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция *
 Градското измерение на политиките на ЕС
 Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
 Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)
 Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта
 Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование
 Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието
 ЕИП—Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар
Текстове (788 kb)
Правна информация - Политика за поверителност