Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 9. září 2015 - Štrasburk
 Otázky k písemnému zodpovězení (výklad článku 130 odst. 3 jednacího řádu)
 Přerušení nebo ukončení denního zasedání (výklad článku 191 jednacího řádu)
 Změna názvu meziparlamentní delegace
 Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (souhlas) ***
 Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (usnesení)
 Dohoda s Kapverdy o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (souhlas) ***
 Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (usnesení)
 Dohoda s Madagaskarem o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek ***
 Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (souhlas) ***
 Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dohoda o usnadnění obchodu) (usnesení)
 Zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) nebo k přistoupení k této úmluvě ***
 Prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka *
 Městská dimenze politik EU
 Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie
 Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012
 Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011
 Kariéra žen ve vědě a vysokém školství
 Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU
 EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu
Texty (479 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí