Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 9. september 2015 - Strasbourg
 Forespørgsler til skriftlig besvarelse (fortolkning af forretningsordenens artikel 130, stk. 3)
 Afbrydelse eller hævelse af et møde (fortolkning af forretningsordenens artikel 191)
 Ændring af navnet på en interparlamentarisk delegation
 Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (godkendelse) ***
 Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (beslutning)
 Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (godkendelse)***
 Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (beslutning)
 Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder finansielle modydelse ***
 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse afVerdenshandelsorganisationen (godkendelse)***
 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (beslutning)
 Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) ***
 Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland *
 Den bymæssige dimension af EU's politikker
 Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen
 Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012)
 Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011
 Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen
 Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse
 EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked
Tekster (449 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik