Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης (ερμηνεία του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Κανονισμού)
 Διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης (ερμηνεία του άρθρου 191 του Κανονισμού)
 Ονομασία διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (έγκριση) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (ψήφισμα)
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (έγκριση) ***
 Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ψήφισμα)
 Εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για κύρωση ή προσχώρηση στη Σύμβαση για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) ***
 Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα *
 Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ
 Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ
 Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών
 Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές
 Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο
 Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης
 ΕΟX-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς
Κείμενα (815 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου