Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - Strasbourg
 Kirjallisesti vastattavat kysymykset (työjärjestyksen 130 artiklan 3 kohdan tulkinta)
 Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen (työjärjestyksen 191 artiklan tulkinta)
 Parlamenttien välisistä suhteista vastaavan valtuuskunnan nimeäminen
 Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (hyväksyntä) ***
 Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (päätöslauselma)
 Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (hyväksyntä) ***
 Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (päätöslauselma)
 Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (hyväksyntä) ***
 Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) (päätöslauselma)
 Luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroidensisävesikuljetussopimuksista (CMNI) tai liittyä siihen ***
 Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet *
 EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus
 Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen
 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi
 Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano
 Naisten tiede- ja yliopistourat
 Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla
 ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet
Tekstit (466 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö