Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2015. gada 9. septembris - Strasbūra
 Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (Reglamenta 130. panta 3. punkta interpretācija)
 Sēdes pārtraukšana vai slēgšana (Reglamenta 191. panta interpretācija)
 Parlamentu sadabības delegācijas nosaukuma maiņa
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (Piekrišana) ***
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (Rezolūcija)
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (Piekrišana) ***
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (Rezolūcija)
 Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums ***
 Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Piekrišana) ***
 Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Rezolūcija)
 Pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai ***
 Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā*
 ES rīcībpolitiku urbānā dimensija
 Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES
 Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums
 2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana
 Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs
 Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību
 EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai
Teksti (460 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika