Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 9 września 2015 r. - Strasburg
 Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (wykładnia art. 130 ust. 3 Regulaminu)
 Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia (wykładnia art. 191 Regulaminu)
 Zmiana nazwy delegacji międzyparlamentarnej
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zgoda) ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawienia do połowów i rekompensata finansowa (zgoda) ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa ***
 Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (zgoda) ***
 Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (rezolucja)
 Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej ***
 Tymczasowe środki w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji *
 Miejski wymiar polityki UE
 Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE
 Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012
 Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.
 Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach
 Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE
 EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego
Teksty (484 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności