Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 9 septembrie 2015 - Strasbourg
 Întrebări cu solicitare de răspuns scris (interpretare a articolului 130 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)
 Suspendarea sau ridicarea ședinței (interpretare a articolului 191 din Regulamentul de procedură)
 Schimbarea numelui unei delegații interparlamentare
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (aprobare) ***
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (rezoluție)
 Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (aprobare) ***
 Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (rezoluție)
 Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară ***
 Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (aprobare) ***
 Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (rezoluție)
 Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta ***
 Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei *
 Dimensiunea urbană a politicilor UE
 Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE
 Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații
 Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile
 Carierele femeilor în mediul academic și științific
 Capacitarea fetelor prin educație în UE
 SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne
Texte (493 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate