Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg
 Otázky na písomné zodpovedanie (výklad článku 130 ods. 3 rokovacieho poriadku)
 Prerušenie alebo skončenie rokovania (výklad článku 191 rokovacieho poriadku)
 Pomenovanie medziparlamentnej delegácie
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (súhlas) ***
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (súhlas) ***
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok ***
 Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (súhlas) ***
 Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (dohoda o uľahčení obchodu) (uznesenie)
 Povolenie Rakúsku, Belgicku a Poľsku, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) alebo aby k nemu pristúpili***
 Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka *
 Mestský rozmer politík EÚ
 Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ
 Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
 Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011
 Vedecká a univerzitná kariéra žien
 Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania
 EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu
Texty (471 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia