Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 9 september 2015 - Strasbourg
 Frågor för skriftligt besvarande (tolkning av artikel 130.3 i arbetsordningen)
 Avbrytande eller avslutande av sammanträde (tolkning av artikel 191 i arbetsordningen)
 Ändring av namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (godkännande) ***
 Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (resolution)
 Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (godkännande) ***
 Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (resolution)
 Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
 Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisatione (Godkännande) ***
 Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (resolution)
 Bemyndigande för Österrike, Belgien och Polen att ratificera och för att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna ***
 Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland *
 De urbana aspekterna i EU:s politik
 Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen
 Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
 Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter
 Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden
 Att stärka flickor genom utbildning i EU
 EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden
Texter (466 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy