Indeks 
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 17. rujna 2015. - Bruxelles
Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske *

Privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske *
PDF 245kWORD 63k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije, Grčke i Mađarske (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2015)0451),

–  uzimajući u obzir članak 78. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0271/2015),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište od 9. rujna 2015. o prijedlogu odluke Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke(1),

–  uzimajući u obzir izvanrednu i hitnu situaciju i potrebu da se bez daljnjeg odgađanja pristupi rješavanju situacije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 154. Poslovnika,

1.  prihvaća prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

4.  obavještava Vijeće da ovo odobrenje neće utjecati na stajalište koje će zauzeti o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma premještanja u krizama i izmjeni Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (COM(2015)0450;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0306.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti