Index 
Elfogadott szövegek
2015. szeptember 17., Csütörtök - Brüsszel
Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében *

Átmeneti intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében *
PDF 116kWORD 64k
Az Európai Parlament 2015. szeptember 17-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi védelem területén Olaszország, Görögország és Magyarország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2015)0451 – C8–0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0451),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0271/2015),

–  tekintettel a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, 2015. szeptember 9-i álláspontjára(1),

–  tekintettel a rendkívüli szükséghelyzetre és arra, hogy a helyzetet további késlekedés nélkül kezelni kell;

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 154. cikkére,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  kéri, hogy a Tanács újra konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4.  tájékoztatja a Tanácsot, hogy e jóváhagyás nem érinti az általa az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatban a későbbiekben elfogadandó álláspontot (COM(2015)0450;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0306.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat