Kazalo 
Sprejeta besedila
Četrtek, 17. september 2015 - Bruselj
Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske *

Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske *
PDF 238kWORD 63k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske (COM(2015)0451 – C8-0271/2015 – 2015/0209(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0451),

–  ob upoštevanju člena 78(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0271/2015),

–  ob upoštevanju svojega stališča z dne 9. septembra 2015 o predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije(1),

–  ob upoštevanju izrednih nujnih razmer in potrebe po tem, da se nemudoma odzove nanje,

–  ob upoštevanju členov 59 in 154 Poslovnika,

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

4.  obvešča Svet, da ta odobritev ne posega v stališče, ki ga bo Evropski parlament v prihodnje sprejel v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi kriznega mehanizma za premestitev in spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2015)0450);

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0306.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov