Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург
 Конвенция за принудителния труд на МОТ: съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси ***
 Подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол *
 Подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол *
 Подлагане на 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV и метоксетамин на мерки за контрол *
 Подлагане на 4,4'-DMAR и MT-45 на мерки за контрол *
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: бедствия в България и в Гърция през 2015 г.
 Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания
 Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция ***I
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Германия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/003 BE/Ford Genk — Белгия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2015/004 IT/Alitalia — Италия
 Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие
Текстове (231 kb)
Правна информация - Политика за поверителност