Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 Σύμβαση της ΔΟΕ περί αναγκαστικής εργασίας: δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ***
 Υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου *
 Υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου *
 Υπαγωγή των ουσιών 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV και της μεθοξεταμίνης σε μέτρα ελέγχου *
 Υπαγωγή των ουσιών 4,4'-DMAR και MT-45 σε μέτρα ελέγχου *
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015
 Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα
 Κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Γερμανία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Βέλγιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia - Ιταλία
 Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη
Κείμενα (241 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου