Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ***
 4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015
 EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin
 Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa)
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia)
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia)
 Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä
Tekstit (142 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö