Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra
 SDO Piespiedu darba konvencija - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ***
 Kontroles pasākumu piemērošana 4-metilamfetamīnam *
 Kontroles pasākumu piemērošana vielai 5-(2-aminopropil)indols *
 Kontroles pasākumu attiecināšana uz 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV un metoksetamīnu *
 Kontroles pasākumu attiecināšana uz 4,4'-DMAR un MT-45 *
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — dabas katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā
 Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem
 Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia
 Vietējo pašvaldību loma attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs
Teksti (143 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika