Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg
 Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***
 Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli *
 Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli *
 Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli *
 Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli *
 Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r.
 Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne
 Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Niemcy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgia
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia - Włochy
 Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju
Teksty (146 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności