Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg
 Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach ***
 Podrobenie 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam *
 Podrobenie 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam *
 Podrobenie látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam *
 Podrobenie látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam *
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015
 Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky
 Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko ***I
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel – Nemecko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk – Belgicko
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia – Taliansko
 Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce
Texty (144 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia