Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 6. oktober 2015 - Strasbourg
 Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah ***
 Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin *
 Uvedba nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol *
 Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin *
 Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 *
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015
 Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode
 Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgija
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija
 Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju
Besedila (129 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov