Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg
 Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete: straffrättsligt samarbete ***
 Genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder *
 Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder *
 Genomförandebeslut om att underställa 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV metoxetamin kontrollåtgärder *
 Genomförandebeslut om att underställa 4,4'-DMAR och MT-45 kontrollåtgärder *
 Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015
 En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter
 Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Tyskland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/003 BE/Ford Genk - Belgien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italien
 De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete
Texter (144 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy