Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 7 października 2015 r. - Strasburg
 Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych ***
 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I
 Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I
 Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I
 Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I
Teksty (19 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności