Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Централноафриканска република
 Положението в Тайланд
 Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на „Боко Харам“
 Случаят на Али Мохамед ал-Нимр
 Платежните услуги на вътрешния пазар ***I
 Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания
 Смъртното наказание
 Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария
 Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие
 Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите
Текстове
Окончателна версия (355 kb)
Правна информация - Политика за поверителност