Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Κατάσταση στην Ταϋλάνδη
 Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram
 Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
 Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
 Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας
 Η θανατική ποινή
 Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία
 Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας
 Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
PDF 433kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2015/2874(RSP))
P8_TA(2015)0342RC-B8-1000/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 19ης Ιουνίου 2013, της 19ης Μαρτίου 2014 και της 17ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και ιδιαίτερα αυτήν της 13ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη βία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 και της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις από 1ης Οκτωβρίου 2015 επισημάνσεις της Marie-Therese Keita Bocoum, ανεξάρτητης εμπειρογνώμονος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Σεπτεμβρίου 2015 έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon και του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον άμεσο τερματισμό του απότομου κλίματος βίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2217 (2015) του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της MINUSCA υπό τα σημερινά ισχύοντα επίπεδα στρατιωτικών δυνάμεων έως τις 30 Απριλίου 2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7434ή συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2196 (2015) του ΟΗΕ για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων σε βάρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έως τις 29 Ιανουαρίου 2016 και της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που επικουρούν την υπ’ αριθ. 2127 Επιτροπή Κυρώσεων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την από 15 Μαΐου 2015 Έκθεση Αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις Ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Σεπτεμβρίου 2015 έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τις συστάσεις της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την από 19 Δεκεμβρίου 2014 τελική έκθεση της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου διεθνή διάσκεψη για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με τίτλο «From humanitarian aid to resilience» (Από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάκαμψη), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αφοπλισμού, αποστράτευσης, επαναπατρισμού και επανένταξης (DDRR) που υπέγραψε στις 10 Μαΐου 2015 κατά το «Φόρουμ του Μπανγκί» ένας μεγάλος αριθμός ενόπλων ομάδων,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Libreville (Γκαμπόν) της 11ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την επίλυση της πολιτικοστρατιωτικής κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που υπογράφηκε υπό την αιγίδα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS), και η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις Έκτακτες Συνόδους Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS), που πραγματοποιήθηκαν στη N’Djamena (Τσαντ) στις 21 Δεκεμβρίου 2012, στις 3 Απριλίου 2013 και στις 18 Απριλίου 2013, και τις αποφάσεις τους για τη συγκρότηση ενός Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου (CNT) με νομοθετικές και συντακτικές εξουσίες και την έγκριση ενός χάρτη πορείας για τη μεταβατική διαδικασία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 3ης Μαΐου 2013 στην Μπραζαβίλ (Δημοκρατία του Κονγκό), η οποία επικύρωσε τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση και συγκρότησε ένα Ειδικό Ταμείο για την παροχή συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούλιο 2014 Συμφωνία Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έβδομης συνεδρίασης της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που πραγματοποιήθηκε στην Μπραζαβίλ (Δημοκρατία του Κονγκό) στις 16 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου που το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης εξέδωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 26 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που εγκρίθηκε από το Μεταβατικό Συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο κυρώθηκε από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2001,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, το οποίο υπέγραψε η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2015 προκάλεσαν το θάνατο 42 ατόμων και ανάγκασαν κάπου 37 000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέλη Σεπτεμβρίου 2015 από τη φυλακή Ngaragba στο Μπανγκί και από τη φυλακή του Bouar δραπέτευσαν 500 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων πασίγνωστοί αυτουργοί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακοποιήσεων· ότι αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για τους αμάχους και για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων· ότι η απόδραση από τις φυλακές αποτελεί οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά την προάσπιση του νόμου και της τάξης, και τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (RCA/CAR)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες για τις οργανώσεις βοηθείας στο Μπανγκί έχουν επιδεινωθεί, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· ότι πολλά γραφεία και κατοικίες μελών των οργανώσεων βοηθείας έχουν λεηλατηθεί και η ελεύθερη κυκλοφορία τους παρεμποδίζεται, ειδικά σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες της υγείας στα νοσοκομεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια καθίσταται δύσκολη λόγω των συγκρούσεων και των πολλών οδοφραγμάτων, που εμποδίζουν τις αρχές να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες εσωτερικούς εκτοπισμένους και να εκτιμήσουν τις ανάγκες· ότι ανησυχίες για την ασφαλή πρόσβαση στις συνοικίες του Bangui εκφράζουν και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF/ΓΧΣ), που δήλωσαν ότι τραυματίες φτάνουν με τα πόδια σε πολλές περιπτώσεις και τα ασθενοφόρα της οργάνωσης αδυνατούν να κυκλοφορήσουν, δεδομένου ότι η πρωτεύουσα έχει καταστεί υπερβολικά επικίνδυνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της MINUSCA έως τις 30 Απριλίου 2016 με εγκεκριμένο ανώτατο όριο τα 10 750 άτομα στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 480 στρατιωτικών παρατηρητών και αξιωματικών και 2 080 ατόμων αστυνομικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 400 αξιωματικών και 40 δεσμοφυλάκων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα (MINUSCA), μολονότι η κατάσταση στο θέμα της ασφάλειας έχει ηρεμήσει τελευταία, η ένταση παραμένει στο Μπανγκί, όπου σημειώθηκαν επιθέσεις κατά αμάχων, βία μεταξύ των κοινοτήτων και επιθέσεις κατά του προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou Bensouda, απηύθυνε έκκληση σε εκείνους που εμπλέκονται στις συγκρούσεις «να σταματήσουν αμέσως τις βιαιοπραγίες», προσθέτοντας ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν θα τιμωρηθούν· ότι, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ξεκίνησε η δεύτερη έρευνα για τις συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (RCA/CAR)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις απειλούν να υποσκάψουν την ειρηνευτική διαδικασία που είναι στα σπάργανα και μπορούν να φέρουν τη χώρα πίσω στις σκοτεινές ημέρες του τέλους του 2013 και του 2014, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους· ότι η εγκληματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή· ότι η κατάσταση των γυναικών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι δραματική κι ότι ο βιασμός συχνά χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα του 2013 και η επακολουθήσασα ανατροπή του μεταβατικού αρχηγού του κράτους, Michel Djotodia, και του μεταβατικού πρωθυπουργού, Nicolas Tiangaye, συνοδεύτηκε από μαζικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σαφή κίνδυνο γενοκτονίας, μαζί με εξωδικαστικούς φόνους, βασανιστήρια, λεηλασίες, βιασμούς σε μεγάλη κλίμακα και σεξουαλικές κακοποιήσεις, απαγωγές γυναικών και παιδιών και καταναγκαστική στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου 2015, οι Κεντροαφρικανοί επρόκειτο να αποφασίσουν με δημοψήφισμα για την έγκριση ενός νέου Συντάγματος και παράλληλα να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους, στη διάρκεια προεδρικών και βουλευτικών εκλογών αρχικά προγραμματισμένων για τις 18 Οκτωβρίου 2015 (πρώτος γύρος), και για τις 22 Νοεμβρίου 2015 (δεύτερος γύρος)· ότι οι μεταβατικές αρχές εργάζονται εδώ και μερικές εβδομάδες για την αναβολή των εκλογών, αλλά ο εθνικός εκλογικός οργανισμός (NSA) δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι εκλογικοί κατάλογοι δεν έχουν καταρτισθεί και τα εκλογικά βιβλιάρια δεν έχουν διανεμηθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από την ανεξαρτησία της το 1960, μια κρίση που πλήττει το σύνολο του πληθυσμού, ήτοι 4,6 εκατομμύρια ανθρώπους, το ήμισυ των οποίων είναι παιδιά· ότι 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, ιδίως επισιτιστική βοήθεια, προστασία, υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό, αποχέτευση και στέγη· ότι εκτιμάται πως πάνω από 100 000 παιδιά υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και στρατολόγηση σε ένοπλες ομάδες μέσα στη χώρα και ότι εκτιμάται πως η κρίση έχει αφήσει ένα εκατομμύριο παιδιά χωρίς σχολείο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Μαΐου 2015 οι ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατέληξαν σε συμφωνία για την αποδέσμευση 6 000 έως 10 000 παιδιών-στρατιωτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης έχει αμαυρωθεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών και κοριτσιών από μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και της Γαλλίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες ομάδες του «Συνασπισμού» (Seleka) και οι πολιτοφυλακές anti-balaka ωφελούνται από το εμπόριο ξυλείας και διαμαντιών ελέγχοντας τις περιοχές παραγωγής και «φορολογώντας» ή πουλώντας «προστασία» στους εργάτες των ορυχείων και στους εμπόρους, και ότι Κεντροαφρικανοί έμποροι έχουν αγοράσει διαμάντια αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να διερευνήσουν δεόντως κατά πόσον χρηματοδότησαν ένοπλες ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικό στοιχείο της συμφωνίας του Κοτονού, και ιδίως του άρθρου 8·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη και η δίωξη αυτουργών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεταξύ των κρίσιμων καθηκόντων που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στις καταχρήσεις και να ανοικοδομηθεί η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό της βίας, παρ’ όλο ότι το Μεταβατικό Συμβούλιο ενέκρινε και ο προσωρινός Πρόεδρος υπέγραψε το νόμο για τη σύσταση ειδικού ποινικού δικαστηρίου, αποτελούμενου τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς, που θα διερευνήσουν και θα διώξουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τελέσθηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 2003·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο 2014 η ΕΕ δρομολόγησε τα τρία πρώτα αναπτυξιακά σχέδια από το ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για τον τομέα της υγείας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές στο Μπανγκί, καθώς και για τη χειραφέτηση των γυναικών και την οικονομική τους ένταξη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε τον Μάρτιο 2015 την συμβουλευτική στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUMAM RCA) με σκοπό την υποστήριξη των κεντροαφρικανικών αρχών στην ετοιμασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο 2015 η ΕΕ έχει αυξήσει τη βοήθειά της προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με συνολικό ποσό 72 εκατομμυρίων EUR, συμπεριλαμβανομένων των πόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια (με νέα χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων EUR), τη δημοσιονομική στήριξη (με επί πλέον 40 εκατομμύρια EUR) και νέα συνεισφορά στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (άλλα 22 εκατομμύρια EUR)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ξεκίνησε το πρώτο της αναπτυξιακό καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με σκοπό να διευκολυνθεί το πέρασμα από τη βοήθεια επείγουσας ανάγκης στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο χείλος του εμφυλίου πολέμου, εάν η βία των τελευταίων ημερών δεν συγκρατηθεί· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον λαό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας·

2.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικών οργανώσεων και κατοικιών κατά την τελευταία έκρηξη βίας· ζητεί την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων του τομέα της βοήθειας ώστε να μπορούν να φτάνουν στους αμάχους που την χρειάζονται, και ιδίως στον εκτοπισμένο πληθυσμό· υπενθυμίζει ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο εσωτερικών εκτοπισμένων έχει επείγουσα ανάγκη τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης, νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, στέγασης και βασικών οικιακών ειδών·

3.  καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων προσάγοντας στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της βίας· επικροτεί τη σύσταση του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στη χώρα από το 2003, και επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να καταστεί αυτό επιχειρησιακό· τονίζει ότι η διεθνής οικονομική και τεχνική υποστήριξη είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του· ζητεί να συγκληθεί μια διεθνής συνάντηση των χορηγών το συντομότερο δυνατόν· προτρέπει τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία προσλήψεων για τη στελέχωση του δικαστηρίου·

4.  συγχαίρει την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS) για την καίριο ρόλο της στην ετοιμασία της μεταβατικής διαδικασίας και για την σταθερή στάση που κράτησε κατά τις διαβουλεύσεις της Αντίς Αμπέμπα στις 31 Ιανουαρίου 2015 απέναντι σε κάθε παράλληλη πρωτοβουλία που θα μπορούσε να υποσκάψει τις τρέχουσες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

5.  επικροτεί τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τη μεταβατική κυβέρνηση, καλεί όμως τόσο αυτήν όσο και τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, όπως είναι η εκτεταμένη φτώχεια, οι οικονομικές διαφορές και ανισότητες, η αυξανόμενη ανεργία, η μη ανακατανομή του πλούτου που προέρχεται από τους φυσικούς πόρους της χώρας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού· ζητεί μια συνολική προσέγγιση που θα εστιάζεται στην ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη σταθεροποίηση και την οικονομική ανάκαμψη·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τις πολιτικές διεργασίες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και να εντείνει τις κοινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας· προτρέπει την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να δώσει προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να διευκολυνθεί μακροπρόθεσμα η ειρηνική συνύπαρξη·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι, αν και ο ΟΗΕ έχει κηρύξει εμπάργκο όπλων, συνεχίζεται η ενίσχυση των πολιτοφυλακών· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία αφοπλισμού, όπως αυτή υπογράφηκε στις 10 Μαΐου 2015· τονίζει ότι ο αφοπλισμός των ένοπλων ομάδων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ιδίως ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που πρόκειται να γίνουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έως το τέλος του έτους·

8.  καλεί την Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία για να βοηθήσουν τη Μεταβατική Κυβέρνηση να ξεπεράσει την εσωτερική κατάρρευση ενός ήδη εύθραυστου κράτους, την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ εθνοτήτων και τη συνεχιζόμενη αύξηση της ισχύος των ανταγωνιστικών πολιτοφυλακών και να βοηθήσουν τη μετάβαση σε ένα λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικό κράτος, ιδίως μέσω του μηχανισμού σταθερότητας και ειρήνης και του μέσου στήριξης για την Αφρική και της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής·

9.  επικροτεί τη δημιουργία του «Φόρουμ του Μπανγκί» για τη συμφιλίωση και την ειρήνη και ζητεί την άνευ όρων συμμετοχή όλων των πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών ηγετών καθώς και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών· επιμένει ότι πρέπει να γίνουν δημοκρατικές εκλογές·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους διεθνείς παράγοντες να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη διοργάνωση των εκλογών αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στο μεταβατικό οδικό χάρτη, συμβάλλοντας ιδίως στο πρόγραμμα εκλογικής συνδρομής που διαχειρίζεται η UNDP, ούτως ώστε οι εκλογές να μπορέσουν να διεξαχθούν πριν από το τέλος της χρονιάς, εκπληρώνοντας έτσι ένα βασικό στοιχείο του οδικού χάρτη της μετάβασης·

11.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις·

12.  επανεπιβεβαιώνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του ΟΗΕ, στην ειρηνευτική δύναμη της MINUSCA και στη γαλλική στρατιωτική επιχείρηση Sangaris πριν από τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του έτους· καταδικάζει απερίφραστα κάθε απόπειρα παρεμπόδισης των σημερινών προσπαθειών σταθεροποίησης·

13.  υπενθυμίζει ότι η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 30 Δεκεμβρίου 2015· καλεί τις εθνικές αρχές, με την υποστήριξη της MINUSCA και των δυνάμεων της επιχείρησης Sangaris, να αποκαταστήσουν την ηρεμία στη χώρα και ιδίως στο Μπανγκί, προκειμένου να τηρηθεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

14.  χαιρετίζει τη συμβουλευτική στρατιωτική αποστολή της ΕΕ (EUMAM RCA) καθώς και την έναρξη των σχεδίων αποκατάστασης των ικανοτήτων της αστυνομίας και της χωροφυλακής με σκοπό την αστυνόμευση των κοινοτήτων και τον έλεγχο των ταραχών, για την αποκατάσταση του Κοινού Κέντρου Επιχειρησιακής Διοίκησης, την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την αποκατάσταση των σωφρονιστικών εγκαταστάσεων·

15.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά γυναικών και παιδιών, και καλεί όλες τις πολιτοφυλακές και τις μη κρατικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα, να σταματήσουν κάθε μορφή βίας και να προβούν στην άμεση αποδέσμευση των παιδιών από τις γραμμές τους· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων και κακοποιήσεων σε βάρος παιδιών· ζητεί να προσφέρεται στα κορίτσια και τις γυναίκες που γίνονται θύματα βιασμού στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

16.  καλεί τους Κεντροαφρικανούς εμπόρους διαμαντιών να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και τις διεθνείς εταιρείες διαμαντιών να διορθώσουν τις ανεπάρκειες της διαδικασίας Kimberly στην αλυσίδα εφοδιασμού διαμαντιών από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και τις αλλοδαπές εταιρείες να βοηθήσουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης του εξορυκτικού τομέα, τηρώντας την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών·

17.  καλεί τις διεθνείς εταιρείες διαμαντιών να εξετάζουν προσεκτικά την καταγωγή των διαμαντιών ώστε να μην τροφοδοτούν τη σύγκρουση αγοράζοντας διαμάντια από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που έχουν εξορυχθεί και πωληθεί παράνομα· καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συναλλάσσονται με κεντροαφρικανικές επιχειρήσεις υλοτομίας να συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και καλεί την ΕΕ να επιβάλει με σθένος την εφαρμογή του κανονισμού της για την ξυλεία από τους εισαγωγείς κεντροαφρικανικής ξυλείας·

18.  καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να αναπτύξουν μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των δικτύων λαθρεμπορίας τους·

19.  καλεί τις χώρες των οποίων οι στρατιώτες ευθύνονται για σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να τους ζητήσουν να λογοδοτήσουν και να τους παραπέμψουν σε δίκη, δεδομένου ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης των δομών διατήρησης της ειρήνης με την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού εποπτείας και λογοδοσίας· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα σοβαρά εγκλήματα θα μπορούσαν να μειωθούν και μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης·

20.  ζητεί από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από τα γειτονικά κράτη και από τα άλλα κράτη μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των περιφερειακών εγκληματικών δικτύων και των ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση και διακίνηση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του χρυσού, των διαμαντιών, και της λαθροθηρίας και λαθρεμπορίας άγριων ειδών·

21.  ζητεί από την ΕΕ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσφέρει μια πιο συντονισμένη και πιο αποτελεσματική βοήθεια στον πληθυσμό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· επικροτεί ταυτόχρονα την κλιμάκωση της ανθρωπιστικής δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας βάσει των εξελισσόμενων αναγκών· τονίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί σωτήρια για τη ζωή βοήθεια τόσο σε όσους τη χρειάζονται μέσα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όσο και σε όσους βρίσκονται πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες·

22.  θεωρεί λυπηρή την καταστροφή των δημόσιων αρχείων και μητρώων από πολιτοφυλακές· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την αποκατάσταση του δημόσιου μητρώου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και την αποτροπή οποιασδήποτε εκλογικής παρατυπίας·

23.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τους άλλους δωρητές, να κλιμακώσουν τις συνεισφορές τους στο Ταμείο της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, σκοπός του οποίου είναι να προαγάγει τη σταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με την ανθρωπιστική δράση·

24.  καλεί την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τους πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις Αρχές της Μεταβατικής Κυβέρνησης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας κυρία Federica Mogherini, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής, στην Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0035.


Κατάσταση στην Ταϋλάνδη
PDF 416kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊλάνδη (2015/2875(RSP))
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ταϊλάνδη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 20ής Μαΐου 2010(1), της 6ης Φεβρουαρίου 2014(2) και της 21ης Μαΐου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 2ας Απριλίου 2015 σχετικά με τις εξελίξεις στην Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εξέδωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ταϊλάνδη, σε συμφωνία με τους επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στην Ταϊλάνδη, στις 14 Νοεμβρίου 2014, στις 30 Ιουνίου 2015 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2014 για την Ταϊλάνδη,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, της 15ης Μαΐου 2013, εξ ονόματος της Επιτροπής, σχετικά με την κατάσταση του Andy Hall,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου που εξέδωσε την 1η Απριλίου 2015 ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση για την Ταϊλάνδη ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και τις συστάσεις του της 5ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 1998 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στο οποίο η Ταϊλάνδη είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαΐου 2014, ο εθνικός στρατός ανέτρεψε την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο σε ολόκληρη τη χώρα και προχώρησε στην αναγκαστική διάλυση του Κέντρου της κυβέρνησης για τη Διατήρηση της Ειρήνης και της Τάξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ειρήνης και Τάξης (NCPO), ο αρχηγός του οποίου, στρατηγός Prayuth Chan-ocha, ασκεί όλες τις εξουσίες και έχει απεριόριστη εξουσία να εκδίδει διαταγές και να εισάγει μεταρρυθμίσεις για τη δημόσια τάξη και το σύνταγμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια συνταγματικά όργανα που συγκρότησε το NCPO ελέγχονται από στρατιωτικό προσωπικό και ότι παρέχεται απόλυτη ασυλία σε όλα τα μέλη του NCPO για οιαδήποτε παρανομία, ευθύνη ή υποχρέωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους βάσει των άρθρων 44 και 47 του προσωρινού συντάγματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Αυγούστου 2015, η επιτροπή για την κατάρτιση συντάγματος ολοκλήρωσε την επεξεργασία ενός νέου συντάγματος, το οποίο απορρίφθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Μεταρρυθμίσεων στις 6 Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα επιτροπή για την κατάρτιση συντάγματος θα πρέπει να επεξεργαστεί εκ νέου το σύνταγμα ενός 180 ημερών και ότι η τελευταία απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε παράταση της ισχύος του στρατιωτικού νόμου στη χώρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικοί ιστότοποι για την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη κατηγορούνται από το NCPO βάσει του άρθρου 44 ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια, και ότι έχει επιβληθεί αυστηρή λογοκρισία σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται με οιοδήποτε εγχώριο πολιτικό σχήμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έγκριση της Πράξης για τις δημόσιες συναθροίσεις, που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Αυγούστου 2015, περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του συνέρχεσθαι και επιβάλλει αυστηρές ποινές, έως και 10 χρόνια φυλάκισης, για αδικήματα όπως η διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του στρατιωτικού προσωπικού έχουν οριστεί ως υπάλληλοι για τη διατήρηση της ειρήνης και της τάξης με αρμοδιότητες αυθαίρετης κράτησης προσώπων και διεξαγωγής ερευνών χωρίς ένταλμα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για στασιασμό και παράβαση του νόμου και ότι έχουν συλληφθεί 14 ακτιβιστές του Κινήματος της Νέας Δημοκρατίας (NDM)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ταϊλάνδη εξακολουθεί να εφαρμόζεται η θανατική ποινή και ότι με τη νέα νομοθεσία αυξάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να επιβληθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το πραξικόπημα υπήρξε έξαρση των φυλακίσεων με βάση τον νόμο περί προσβολής του βασιλέως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε άτομα που έχουν υποστεί βασανισμό ή κακοποίηση κατά τη διάρκεια της μόνιμης κράτησής τους χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχει διεξαχθεί δίκη με ευθύνη των στρατοδικείων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το πραξικόπημα έχει επιδεινωθεί η ασφάλεια για την τοπική κοινωνία και τους ακτιβιστές υπέρ των εγγείων δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες ούτε το πρωτόκολλό της του 1967 και δεν διαθέτει επίσημο, εθνικό καθεστώς για το άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να στέλνουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο πίσω σε χώρες όπου κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν διώξεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊλάνδη οφείλει, βάσει των διεθνών Συνθηκών που έχει υπογράψει, να διενεργεί έρευνες και να ασκεί τις δέουσες διώξεις σε περιπτώσεις βασανισμού, θανάτου κατά την κράτηση και άλλων εικαζόμενων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης κατά του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων Andy Hall, πολίτη της ΕΕ, έχει απορριφθεί, αλλά ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηλεκτρονικό έγκλημα και να διώκεται σε δύο υποθέσεις δυσφήμισης ενώπιον αστικού δικαστηρίου που θα μπορούσαν να επισύρουν επταετή φυλάκιση και πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, μετά τη συνεργασία του σε έκθεση της Finnwatch που αναφέρεται σε εικαζόμενες εργασιακές καταχρήσεις από ταϊλανδέζο χονδρέμπορο ανανά, παρά το γεγονός ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων που διέπραξε η εταιρεία επιβεβαιώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας της Ταϊλάνδης καθώς και από εργαζόμενο της εταιρίας σε προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 19 Οκτωβρίου 2015·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Ταϊλάνδη έχει κυρώσει τη Σύμβαση αριθ. 29 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι απολαύουν ελάχιστης προστασίας, ότι η εμπορία εργαζομένων αποτελεί μείζον πρόβλημα και ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στον κλάδο της αλιείας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διακόψει τις νέες διαπραγματεύσεις με την Ταϊλάνδη για τη διμερή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που είχαν αρχίσει το 2013, και αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013, εωσότου έρθει στην εξουσία μια δημοκρατική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της Ταϊλάνδης κατά σειρά μεγέθους·

1.  χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ έναντι του λαού της Ταϊλάνδης, με τον οποίο η ΕΕ διατηρεί σταθερούς και μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς· τονίζει ότι η ΕΕ, ως φίλος και εταίρος της Ταϊλάνδης, έχει ζητήσει επανειλημμένα την αποκατάσταση της δημοκρατικής διαδικασίας·

2.  εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη, μετά το παράνομο πραξικόπημα του Μαΐου 2014·

3.  προτρέπει της αρχές της Ταϊλάνδης να άρουν τους κατασταλτικούς περιορισμούς στο δικαίωμα στην ελεύθερη και ειρηνική άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες·

4.  καλεί τις αρχές της Ταϊλάνδης να ακυρώσουν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές, να αποσύρουν καταγγελίες και να αποφυλακίσουν άτομα και υπεύθυνους φορέων μαζικής ενημέρωσης που έχουν καταδικαστεί ή στους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επειδή άσκησαν με ειρηνικό τρόπο τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης ή του συνέρχεσθαι· καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει αμέσως το άρθρο 44 του προσωρινού συντάγματος και τις σχετικές διατάξεις που χρησιμεύουν ως βάση για τις αρχές της Ταϊλάνδης στην καταστολή θεμελιωδών ελευθεριών και τη διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό καθεστώς ατιμωρησίας·

5.  καλεί τις αρχές της Ταϊλάνδης να συμβάλουν στην πρόληψη των απειλών κατά της ασφάλειας για το σύνολο του πληθυσμού και να αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο τις ανησυχίες των πολιτών και των ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας·

6.  καλεί τις αρχές της Ταϊλάνδης να δρομολογήσουν το ταχύτερο τη μεταβίβαση των εξουσιών μέσα από πολιτικές διαδικασίες από τις στρατιωτικές σε πολιτικές αρχές· λαμβάνει υπό σημείωση το σαφές σχέδιο για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και ζητεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα·

7.  υποστηρίζει τη μεταφορά κάθε δικαστικής δικαιοδοσίας επί των πολιτών από τα στρατοδικεία στα πολιτικά δικαστήρια, τον τερματισμό των αυθαίρετων κρατήσεων υπό τον στρατιωτικό νόμο και τον περιορισμό, και όχι την ενίσχυση, των εξουσιών του στρατού ως προς την κράτηση αμάχων·

8.  ενθαρρύνει τις αρχές να επανεξετάσουν τον νόμο περί προσβολής του βασιλέως προκειμένου να αποφευχθεί η ποινικοποίηση της ειρηνικής άσκησης της πολιτικής έκφρασης, και να αναστείλουν την εκτεταμένη χρήση του νόμου αυτού σε υποθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο·

9.  ζητεί να είναι σεβαστό και να προστατεύεται το δικαίωμα στην ασφάλεια, μεταξύ άλλων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διασφαλιστεί η άμεση, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  σημειώνει ότι η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης όρισε μια νέα επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου νέου συντάγματος το συντομότερο δυνατόν· ζητεί ένα σύνταγμα που θα βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές, όπως ισότητα, ελευθερία, δίκαιη εκπροσώπηση, διαφάνεια, λογοδοσία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και πρόσβαση του πληθυσμού στους πόρους·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να συμμορφωθεί με τις συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, καθώς και τον πολιτικό πλουραλισμό, ιδίως μετά την εντεινόμενη αυστηρότητα της νομοθεσίας της κατά της συκοφαντικής δυσφήμισης·

12.  σημειώνει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης προκειμένου να συμμορφωθεί με τα στοιχειώδη πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας και να θέσει τέλος στην ενδημική, σύγχρονη μορφή δουλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού του αλιευτικού κλάδου· παροτρύνει την κυβέρνηση να θέσει τα μέτρα αυτά επειγόντως σε εφαρμογή και να εντείνει τις προσπάθειές της·

13.  καλεί την Ταϊλάνδη να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του 1951για τους πρόσφυγες ή το πρωτόκολλό της του 1967·

14.  προτρέπει την Ταϊλάνδη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής·

15.  εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για την έγκριση της Πράξης για την Ισότητα των Φύλων της Ταϊλάνδης, που σηματοδοτεί ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς ως προς τη νομική μεταχείριση των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ) στην Ταϊλάνδη·

16.  χαιρετίζει την απόφαση να τεθεί στο αρχείο η ποινική υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης κατά του Andy Hall, και την εν συνεχεία αποφυλάκισή του· ζητεί να τεθούν επίσης στο αρχείο οι υποθέσεις για ηλεκτρονικό έγκλημα και συκοφαντική δυσφήμιση που έχουν κινηθεί εναντίον του από το Ποινικό Δικαστήριο της Νότιας Μπανγκόγκ, δεδομένου ότι οι πράξεις του ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσκοπούσαν στην ανάδειξη περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων και στη βελτίωση της κατάστασης των διακινούμενων εργαζομένων στην Ταϊλάνδη έναντι του νόμου, γεγονός που επιβεβαιώνει το δικαίωμά του για έρευνες και υπεράσπιση χωρίς τον φόβο αντιποίνων· εκφράζει την ανησυχία του, σε σχέση με τις υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης, διότι ενδέχεται να μη διασφαλιστεί πλήρης αμεροληψία στη δίκη του, δεδομένου ότι υπάρχουν πληροφορίες για σχέσεις ιδιοκτησίας μεταξύ της εταιρείας που κατέθεσε την αγωγή και υψηλά ιστάμενων ταϊλανδών πολιτικών· ζητεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τη νομική του κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να παραστεί στη δίκη του·

17.  χαιρετίζει την αθώωση, από το δικαστήριο της επαρχίας του Πουκέτ, των δημοσιογράφων Chutima “Oi” Sidasathian και Alan Morison, την 1η Σεπτεμβρίου 2015·

18.  παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, και την ΕΕ ειδικότερα, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της εργασίας υπό καθεστώς δουλείας και της καταναγκαστικής μετανάστευσης προτείνοντας διεθνή συνεργασία για την παρακολούθηση και την πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με εργασιακά ζητήματα·

19.  προτρέπει την ΕΕ και την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης να δρομολογήσουν εποικοδομητικό διάλογο για θέματα που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στην Ταϊλάνδη και στην ευρύτερη περιοχή· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Ταϊλάνδη·

20.  υποστηρίζει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στη διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής πίεσης που ασκούν για να εξασφαλίσουν την επάνοδο της Ταϊλάνδης στη δημοκρατική διακυβέρνηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, στην κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ότι, όσο η στρατιωτική χούντα παραμένει στην εξουσία, δεν θα πρέπει να αναμένεται πρόοδος στη ΣΕΣ και τη ΣΕΣΣ μεταξύ ΕΕ και Ταϊλάνδης·

21.  χαιρετίζει τον νέο ρόλο της Ταϊλάνδης ως συντονίστριας χώρας για τις σχέσεις ASEAN-ΕΕ για το διάστημα 2015-2018· επισημαίνει τα αμοιβαία οφέλη που θα αποκομίσουν ASEAN και ΕΕ από τη συνεργασία τους·

22.  καλεί την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ, καθώς και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών, να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στην Ταϊλάνδη, συγκεκριμένα συνεχίζοντας να στέλνουν παρατηρητές στις έρευνες και στις ακροαματικές διαδικασίες για τα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

(1) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 152.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0107.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0211.


Οι μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram
PDF 428kWORD 98k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον μαζικό εκτοπισμό των παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (2015/2876(RSP))
P8_TA(2015)0344RC-B8-1003/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία και ιδίως εκείνα της 17ης Ιουλίου 2014(1) και της 30ής Απριλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Frederica Mogherini, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 8ης Ιανουαρίου, 19ης Ιανουαρίου, 31ης Μαρτίου, της 14ης και 15ης Απριλίου και της 3ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 28ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Μuhammadu Buhari ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 της 31ης Οκτωβρίου 2000 με θέμα «Γυναίκα, ειρήνη και ασφάλεια»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών και τον Χάρτη για τα δικαιώματα και την ευημερία του παιδιού της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας (1990),

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο του 2003 για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 16 Μαΐου 2003, και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση, το οποίο κύρωσε η Νιγηρία στις 22 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το Ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την Boko Haram και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα στις πληγείσες χώρες, της 29ης Σεπτεμβρίου 2015· έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη δυνατότητα να κατηγορηθούν μέλη της Boko Haram για εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη και μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική, χώρα εθνοτικά ποικιλόμορφη που χαρακτηρίζεται από περιφερειακά και θρησκευτικά χάσματα και διαίρεση μεταξύ Βορρά και Νότου, που παρουσιάζει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, έχει αποτελέσει από το 2009 πεδίο μάχης της ισλαμικής τρομοκρατικής ομάδας Boko Haram, η οποία έχει δηλώσει πίστη στην οργάνωση Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική αυτή ομάδα αποτελεί εντεινόμενη απειλή για τη σταθερότητα της Νιγηρίας και της περιοχής της Δυτικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας έχουν συχνά χρησιμοποιήσει υπερβολική βία και έχουν διαπράξει καταχρήσεις κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων αντιμετώπισης της εξέγερσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1 600 πολίτες έχουν σκοτωθεί από την Boko Haram κατά τους τελευταίους 4 μήνες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός θανάτων να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 500 αμάχους μόνο για το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εμφάνιση της Boko Haram, οι στοχευμένες επιθέσεις της εναντίον μαθητών και μαθητριών στην περιοχή έχουν στερήσει από τα παιδιά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι ο αριθμός των 10,5 εκατ. παιδιών ηλικίας δημοτικού σχολείου στη Νιγηρία που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και οι al-Shabaab στη Σομαλία, AQIM, MUJAO και Ansar Dine στο βόρειο Μάλι και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, η Boko Haram επιτίθεται σε παιδιά και γυναίκες που λαμβάνουν εκπαίδευση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επιτυχίες των νιγηριανών και των περιφερειακών ενόπλων δυνάμεων, οι εντεινόμενες επιθέσεις και οι ενέργειες βομβιστών αυτοκτονίας, που επεκτείνονται και πέραν των συνόρων σε γειτονικές χώρες, απειλούν τη σταθερότητα και την επιβίωση εκατομμυρίων ατόμων σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά διατρέχουν καίριο κίνδυνο λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης, με επιδείνωση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγείας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η βία στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa έχει πρόσφατα ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων σε 2,1 εκατ., εκ των οποίων το 58 % είναι παιδιά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από τη δράση των ανταρτών στο σύνολό της, ενώ 5,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία κατάφερε να διεξαγάγει ειρηνικές, ως επί το πλείστον, προεδρικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη κυβερνητών, παρά τις απειλές της Boko Haram να διαταράξει την ψηφοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία και οι γειτονικές της χώρες δημιούργησαν μια Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης (MNJTF) στις 11 Ιουνίου 2015 στην Abuja προκειμένου να τηρηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Νιαμέι, τον Ιανουάριο του 2015, για καταπολέμηση της Boko Haram·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει περισσότερες από 2 000 γυναίκες και κορίτσια στη Νιγηρία από το 2009, μεταξύ των οποίων η απαγωγή 276 μαθητριών του Chibok, βορειοανατολικά της χώρας; στις 14 Απριλίου 2014, ενέργεια η οποία συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και έδωσε το έναυσμα για διεθνή εκστρατεία («Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας») για τη διάσωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ενάμισι έτος μετά, πάνω από 200 κορίτσια που αιχμαλωτίστηκαν σε αυτό το περιστατικό παραμένουν ανεύρετα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε πολύ περισσότερα ακόμη παιδιά αγνοούνται, έχουν απαχθεί, ή έχουν στρατολογηθεί για να χρησιμεύσουν ως μαχητές και οικιακοί εργαζόμενοι, ενώ τα κορίτσια υποβάλλονται σε βιασμούς και καταναγκαστικούς γάμους ή εξαναγκάζονται να ασπαστούν το Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Απρίλιο 2015 περίπου 300 άλλα κορίτσια και γυναίκες διασώθηκαν από τις νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας από προπύργια των τρομοκρατών, ενώ περίπου 60 άλλα που μπόρεσαν να διαφύγουν από τους απαγωγείς τους σε άλλη τοποθεσία περιέγραψαν στην οργάνωση Human Rights Watch (HRW) την αιχμαλωσία τους ως καθημερινή βία και τρόμο, με σωματικές και ψυχολογικές κακοποιήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, η ένοπλη σύρραξη στη βορειοανατολική Νιγηρία τον περασμένο χρόνο ήταν μια από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο για τα παιδιά, με δολοφονίες, ολοένα και συχνότερη στρατολόγηση και χρήση παιδιών, αμέτρητες απαγωγές και σεξουαλική βία κατά των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη UNICEF περισσότερα από 23 000 παιδιά που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους, έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εξαιτίας της βίας, φεύγοντας για να σώσουν τη ζωή τους, εντός της Νιγηρίας ή περνώντας τα σύνορα στο Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που ζουν σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων έχουν χάσει (ως νεκρούς ή αγνοούμενους) τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, καθώς και αδέλφια ή άλλους συγγενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένες διεθνείς και εθνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς, η κατάσταση της πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα για πολλά από αυτά τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της στέγασης (υπερπλήρη και ανθυγιεινά καταλύματα), της υγείας και της εκπαίδευσης παραμένει απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υποπεριφέρεια (Νιγηρία, Καμερούν, Τσαντ και Νίγηρας) υπάρχουν τουλάχιστον 208 000 παιδιά χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, 83 000 παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό και ότι στη βορειοανατολική Νιγηρία 23 000 παιδιά έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων της Boko Haram έχει αυξηθεί στη Νιγηρία καθώς και στις γειτονικές χώρες Καμερούν, Τσαντ και Νίγηρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram συνεχίζει να απάγει παιδιά και γυναίκες για τη μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας τους χωρίς τη γνώση τους ως βομβιστές αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς που είχαν καταφύγει στην τσαντιανή πλευρά της λίμνης Τσαντ, στοχοποιήθηκαν εκ νέου από τους ίδιους τρομοκράτες σε έδαφος του Τσαντ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2015, η ΕΕ πρόσφερε 21 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τους εκτοπισμένους στη Νιγηρία και στις γειτονικές χώρες που πλήττονται από τη βία των τρομοκρατικών οργανώσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF, μαζί με τις κυβερνήσεις και τους εταίρους τους στη Νιγηρία, το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, αυξάνει τις επιχειρήσεις της για να βοηθήσει χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους στην περιοχή παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ασφαλές νερό, στην εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και την ψυχολογική στήριξη, καθώς και εμβολιασμούς και αγωγή για σοβαρό οξύ υποσιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF έχει λάβει μόνο το 32 % από τα 50,3 εκατ. ευρώ που απαιτούνται φέτος για την ανθρωπιστική απόκρισή της σε ολόκληρη την περιοχή της λίμνης Τσαντ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις απαχθείσες γυναίκες και κορίτσια που απέδρασαν ή διασώθηκαν ή απελευθερώθηκαν, επιστρέφουν στο σπίτι τους έγκυες και σε επείγουσα ανάγκη αναπαραγωγικής και μητρικής περίθαλψης, ενώ άλλες δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές εξετάσεις μετά το βιασμό, μετατραυματική περίθαλψη, κοινωνική στήριξη και παροχή συμβουλών για το βιασμό, σύμφωνα με την HRW· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι όταν η εγκυμοσύνη προκαλεί απερίγραπτα δεινά, οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με βάση την ιατρική τους κατάσταση, επαναβεβαιώνοντας ως εκ τούτου ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύει·

1.  καταδικάζει έντονα τα εγκλήματα της Boko Haram, μεταξύ των οποίων τρομοκρατικές επιθέσεις και επιθέσεις με βομβιστές αυτοκτονίας στο Τσαντ, το Καμερούν και το Νίγηρα· συμπαραστέκεται στα θύματα των επιθέσεων και εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλες τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη αδιάπτωτη βία στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa της Νιγηρίας και σε άλλες πόλεις της χώρας·

2.  αποδοκιμάζει τις ενέργειες που οδήγησαν στο μαζικό εκτοπισμό αθώων παιδιών και ζητεί άμεσο συντονισμό της διεθνούς βοήθειας για την επικούρηση του έργου των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ έτσι ώστε τα εκτοπισμένα παιδιά και νέοι να μην πέφτουν θύματα σεξουαλικής δουλείας, άλλων μορφών σεξουαλικής βίας και απαγωγής και να μην εξαναγκάζονται σε ένοπλη σύγκρουση από την τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram εναντίον πολιτικών, κρατικών και στρατιωτικών στόχων στη Νιγηρία· υπογραμμίζει την πρωταρχική ανάγκη δέουσας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στη Νιγηρία, χώρα στην οποία πάνω από το 40 % του συνολικού πληθυσμού έχει ηλικία μεταξύ 0 και 14 ετών·

3.  πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις παιδιών που είχαν συνδεθεί με την Boko Haram, ή άλλες ένοπλες ομάδες, πρέπει να εξετάζονται εξωδικαστικά μέτρα αντί της δίωξης και της κράτησης·

4.  χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για επιπλέον κονδύλια που θα διατεθούν υπέρ της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή· εκφράζει, ωστόσο, τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με το χρηματοδοτικό χάσμα μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πραγματικών πληρωμών για τις επιχειρήσεις της UNICEF στην περιοχή, από τη διεθνή κοινότητα γενικώς· καλεί τους χορηγούς να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια ανάγκη πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό, η στοιχειώδης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εκπαίδευση·

5.  καλεί τον Πρόεδρο και τη νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εγκρίνουν ισχυρά μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, να καταστήσουν τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα κατά την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα και να μεριμνήσουν για τη δίωξη των δραστών, και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα·

6.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να δρομολογήσει, όπως υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Buhari, επείγουσα, ανεξάρτητη και διεξοδική έρευνα των εγκλημάτων του διεθνούς δικαίου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη·

7.  χαιρετίζει την αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας και απαιτεί να διερευνηθούν όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν τόσο από τους τρομοκράτες όσο και από τις νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη λογοδοσίας που είχε παρατηρηθεί κατά την προηγούμενη προεδρία· χαιρετίζει την υπόσχεση του Προέδρου Buhari να διερευνήσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου και πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

8.  προτρέπει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να τηρήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις και τις πιο πρόσφατες δηλώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι να καταπολεμήσει την τρομοκρατική απειλή, να αναδείξει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου σε κεντρικό πυλώνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, να φέρει πίσω τα κορίτσια του Chibok και όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν απαχθεί, ζωντανά και αβλαβή, να αντιμετωπίσει το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα του υποσιτισμού και να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την ατιμωρησία ώστε να αποτρέπονται μελλοντικές καταχρήσεις, και να εργαστεί προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης για όλα τα θύματα·

9.  παροτρύνει τις νιγηριανές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν στενά και να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να αντιστραφεί η συνεχής τάση για περαιτέρω εκτοπισμό ανθρώπων· χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής του Νιαμέι στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2015 από τις 13 συμμετέχουσες χώρες, και ιδίως τη στρατιωτική δέσμευση του Τσαντ, μαζί με το Καμερούν και το Νίγηρα, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής της Boko Haram· καλεί την Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης (MNJTF) να τηρεί ευσυνείδητα τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο κατά τις επιχειρήσεις της εναντίον της Boko Haram· επαναλαμβάνει ότι η στρατιωτική προσέγγιση μόνη της δεν θα αρκέσει για την αντιμετώπιση της Boko Haram·

10.  υπενθυμίζει ότι η Boko Haram βρήκε εύφορο έδαφος ανάπτυξης εξαιτίας της κακής διακυβέρνησης, της ευρύτατης διαφθοράς και των οξύτατων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την νιγηριανή κοινωνία· καλεί επιτακτικά τις αρχές της Νιγηρίας να εξαλείψουν τη διαφθορά, την κακοδιοίκηση και την αναποτελεσματικότητα στους δημόσιους οργανισμούς και στο στρατό και να προωθήσουν δίκαιο φορολογικό σύστημα· ζητεί να εγκριθούν μέτρα για να στερηθεί η Boko Haram τις πηγές παράνομων εσόδων της, μέσω συνεργασίας με γειτονικές χώρες, ιδίως όσον αφορά την παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο·

11.  απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Νιγηρία και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, δηλαδή το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, να παρέχουν όλη την αναγκαία ιατρική και ψυχολογική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται· απευθύνει έκκληση στις αρχές της υποπεριφέρειας να διευκολύνουν την πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού σύμφωνα με το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί οικουμενικό πρότυπο σε σχέση με τη μεταχείριση των θυμάτων βιασμού σε εμπόλεμη κατάσταση, και να εξασφαλιστεί η πρωτοκαθεδρία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης· εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τις γυναίκες και τα παιδιά που επέζησαν από την τυφλή τρομοκρατία της Boko Haram· ζητεί τη δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα πολέμου και στην κοινωνία συνολικά, τα οποία θα έχουν στόχο να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τον τρόμο που βίωσαν, να τους παρέχουν κατάλληλες και σφαιρικές πληροφορίες, να καταπολεμήσουν το στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και να τους βοηθήσουν να καταστούν πολύτιμα μέλη της κοινωνίας·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη βοήθεια σε ξεριζωμένα παιδιά και νέους στη Νιγηρία, το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία από κάθε μορφής βιαιότητα και βία λόγω φύλου, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού στο πλαίσιο του «Ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική»·

13.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκτοπισμένων, ιδίως των παιδιών, να εγγυηθεί την ασφάλειά τους και να βοηθήσει τις ΜΚΟ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων λόγω των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της υγιεινής και της αποχέτευσης προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη εξάπλωση ασθενειών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, καθώς και στους εκπροσώπους της Οικονομικής Κοινότητας των χωρών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και της Αφρικανικής Ένωσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2014)0008.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2015)0185.


Η περίπτωση του Ali Mohammed al-Nimr
PDF 410kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, στη Σαουδική Αραβία(1), και της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και του ρόλου της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική(2),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο 1998 και αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής (A/RES/69/186),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και αναθεωρήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Σαουδική Αραβία έχει συνυπογράψει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948, και το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον οποίο έχει συνυπογράψει η Σαουδική Αραβία, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 του Χάρτη, βάσει του οποίου παραχωρείται το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και το άρθρο 8 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τα σωματικά ή ψυχοσωματικά βασανιστήρια και την ωμή, εξευτελιστική, ταπεινωτική ή απάνθρωπη μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιπρόσθετη υπόθεση της καταδίκης σε αποκεφαλισμό δεύτερου ανήλικου προσώπου, του Dawoud al-Marhoon, ο οποίος, στην ηλικία των 17 ετών, φέρεται να βασανίστηκε και να εξαναγκάστηκε να υπογράψει ομολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από αξιωματούχους για την καταδίκη του, μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2015, ο 21χρονος Ali Mohammed al-Nimr, ανιψιός γνωστού αντιφρονούντος, καταδικάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε θάνατο με αποκεφαλισμό και σταύρωση, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας βάσει ποινικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων της εξέγερσης, της συμμετοχής σε ταραχές, της ληστείας για λόγους διαμαρτυρίας και της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα, παρόλο που τη στιγμή που συνελήφθη, ενώ λάμβανε μέρος σε διαδήλωση για τη δημοκρατία και την ισότητα των δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία, είχε ηλικία μικρότερη των 18 ετών και, συνεπώς, ήταν ανήλικος· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω της συμμετοχής του στις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι κυρίως σιιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταγγέλλεται από αξιόπιστες πηγές, ο Ali al-Nimr βασανίστηκε και εξαναγκάστηκε να υπογράψει την ομολογία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει στερηθεί κάθε εγγύηση ασφαλούς δίκης και προσήκουσας νομικής διαδικασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε πρόσωπο που δεν είχε ενηλικιωθεί τη στιγμή που διαπράχθηκε το αδίκημα, καθώς και οι καταγγελίες που ακολούθησαν σχετικά με τον βασανισμό του, είναι ασύμβατες με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σαουδικής Αραβίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κανόνα διεθνούς εθιμικού δικαίου και, συνεπώς, είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το αν έχουν επικυρώσει τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών συνδέεται στενά με τις αποφάσεις του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου της Σαουδικής Αραβίας σε δίκες για αδικήματα σχετικά με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διενεργήθηκαν τουλάχιστον 175 εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση αυτή είναι μια από τις πολλές υποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων επιβλήθηκαν σκληρές αποφάσεις και παρενοχλήθηκαν ακτιβιστές της Σαουδικής Αραβίας που διώχθηκαν επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους, ορισμένοι δε εκ των οποίων καταδικάστηκαν με διαδικασίες που δεν τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για δίκαιη δίκη, όπως επιβεβαιώθηκε από τον πρώην Ύπατο Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τον Ιούλιο 2014·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ορίζει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να πρεσβεύει κανείς τις απόψεις του ανενόχλητα και να αναζητεί, να λαμβάνει και να μοιράζεται πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας και ανεξαρτήτως συνόρων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Faisal bin Hassan Trad, διορίστηκε πρόεδρος ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγηση του διαλόγου μεταξύ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να αποτελέσει εποικοδομητικό βήμα για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και της προώθησης μεταρρυθμίσεων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό πολιτικό και οικονομικό παράγοντα στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ο οποίος ασκεί σημαντική επιρροή·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την καταδίκη του Ali Mohammed al-Nimr σε θάνατο· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

2.  ζητεί από σαουδαραβικές αρχές, και ιδίως από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Salman bin Abdulaziz Al Saud, να αποτρέψει την εκτέλεση του Ali Mohammed al-Nimr και να απονείμει χάρη ή να μετατρέψει την ποινή του· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουν αμέσως την εκτέλεση·

3.  υπενθυμίζει στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία απαγορεύει αυστηρά τη χρήση της θανατικής ποινής για εγκλήματα που διαπράττονται από πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 18 ετών·

4.  ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσουν το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο που ιδρύθηκε το 2008 για να εξετάζει υποθέσεις τρομοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε όμως όλο και περισσότερο για την δίωξη διαφωνούντων με ειρηνικά μέσα επί τη βάσει κατηγοριών με φανερά πολιτικά κίνητρα και σε διαδικασίες που παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα στη δίκαιη δίκη·

5.  ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να διασφαλίσει την έγκαιρη και αμερόληπτη διενέργεια έρευνας για τα καταγγελθέντα βασανιστήρια, και να εξασφαλίσει ότι ο Ali Mohammed al-Nimr θα λάβει την ιατρική φροντίδα που ενδέχεται να χρειάζεται, καθώς και τακτική πρόσβαση στην οικογένεια και τους δικηγόρους του·

6.  υπενθυμίζει στη Σαουδική Αραβία τις υποχρεώσεις της ως μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ· σημειώνει ότι ανατέθηκε πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία να προεδρεύσει ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από τις σαουδαραβικές αρχές να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα τους είναι συνεπή προς έναν τόσο διεθνή ρόλο·

7.  ζητεί τη δημιουργία ενισχυμένου μηχανισμού για τον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Σαουδικής Αραβίας για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη διαδικασία των δικαστικών μεταρρυθμίσεων στην οποία έχει δεσμευτεί· ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να επιδιώξουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως όσες σχετίζονται με τη θανατική ποινή·

8.  ενθαρρύνει τη Σαουδική Αραβία να υπογράψει και να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1976, το άρθρο 6 του οποίου ορίζει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή·

9.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την καταγγελθείσα αύξηση των θανατικών ποινών στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας το 2014, καθώς και για το ανησυχητικό ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες τα δικαστήρια αποφάσισαν να επιβάλουν τη θανατική ποινή το 2015·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Βασιλιά Salman bin Abdulaziz Al Saud, στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, στην Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0037.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0207.


Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I
PDF 395kWORD 103k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0547),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0230/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη την από 11 Δεκεμβρίου 2013 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή του στις 4 Ιουνίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0169/2014),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0266/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ

P8_TC1-COD(2013)0264


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.)

(1) ΕΕ C 224 της 15.7.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 78.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0280.


Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας
PDF 426kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (2015/2740(RSP))
P8_TA(2015)0347B8-0987/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναφορά 626/2011 και 15 άλλες σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες (179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 και 2610/2013),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά 513/2012 και 21 άλλες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία (548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 169/2013, 171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 και 2274/2013),

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους αναφέροντες στην Επιτροπή Αναφορών, με πιο πρόσφατες αυτές της 16ης Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/EK και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής (κατά τη διάρκεια της κοινής συζήτησης, της 19ης Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας) για την αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική πτώχευση και την αφερεγγυότητα, αναφορικά με την οικογενειακή αφερεγγυότητα και την παροχή δεύτερων ευκαιριών σε άτομα και οικογένειες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (O-000088/2015– B8-0755/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του μεγάλου αριθμού αναφορών που ελήφθησαν, έχουν έρθει στο φως χιλιάδες τραγικές προσωπικές υποθέσεις όπου πολίτες έχασαν μέρος ή το σύνολο των αποταμιεύσεών τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αυτές επισημαίνουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ακριβείς και απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ισπανία συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στις εκατοντάδες χιλιάδες εξώσεις, στους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων ενυπόθηκων δανείων και στην έλλειψη προστασίας των δανειοληπτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μία από τις οργανώσεις αυτές, την «Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)», έγιναν 19 261 εξώσεις στην Ισπανία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 (6% περισσότερες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η PAH εκτιμά ότι από το 2008 έγιναν περισσότερες από 397 954 εξώσεις στην Ισπανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 100 000 οικογένειες έχουν χάσει τα σπίτια τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τις οικογένειες που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους, ενώ εξακολουθούν να εξοφλούν τα ενυπόθηκα δάνεια και τα αυξανόμενα επιτόκιά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισπανική κυβέρνηση εισήγαγε τη δυνατότητα της μεταβίβασης αντί πληρωμής (datio in solutum) ως έκτακτο μέτρο στο πλαίσιο του νόμου 6/2012· υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, η μεταβίβαση αντί πληρωμής έχει εγκριθεί για μόλις 1 467 από τις 11 407 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12,86 % του συνόλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντοπιστεί από εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια καταχρηστικές ρήτρες και πρακτικές στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων στην Ισπανία (βλ. αποφάσεις του Δικαστηρίου αριθ. C-243/08 Pannon GSM, C-618/10, Banco Español de Crédito, και C-415/11, Catalunyacaixa), και ότι η ύπαρξη των εν λόγω καταχρηστικών ρητρών και πρακτικών θα έπρεπε να έχει αποτραπεί από τις οδηγίες 93/13/ΕΟΚ, 2004/39/EΚ και 2005/29/ΕΚ, αν οι οδηγίες αυτές είχαν μεταφερθεί και εφαρμοστεί πλήρως στην Ισπανία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη) θα ισχύει για τις συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης που υφίστανται μετά την 21η Μαρτίου 2016 και θα υποχρεώνει τους πιστωτές να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της απόφασης στην υπόθεση Aziz (υπόθεση C-415/11) οι ισπανικές αρχές ενέκριναν με ταχεία διαδικασία τον νόμο 1/2013 της 14ης Μαΐου 2013 σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των ενυπόθηκων οφειλετών, την αναδιάρθρωση χρέους και το κοινωνικό ενοίκιο (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της απόφασης στην υπόθεση C-169/14, οι ισπανικές αρχές τροποποίησαν το εθνικό σύστημα προσφυγής για ενυπόθηκα δάνεια μέσω μιας τελικής διάταξης στο νόμο 9/2015, της 25ης Μαΐου 2015, σχετικά με τα επείγοντα μέτρα σε θέματα χρεωκοπίας (Ley 9/2015 de medidas urgentes en material concursal) προκειμένου να την ευθυγραμμίσουν με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε έναν «Κώδικα ορθής πρακτικής για βιώσιμη αναδιάρθρωση χρεών που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια τα οποία έχουν συσταθεί επί κυρίας κατοικίας», ο οποίος έχει ως επί το πλείστον αγνοηθεί από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς λόγω της εθελοντικής φύσης του και είχε πολύ περιορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την αποφυγή των εξώσεων και την προώθηση της μεταβίβασης αντί πληρωμής, καθώς οι απαιτήσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα αποκλείουν το 80% των ενδιαφερόμενων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές δεν ενημερώθηκαν δεόντως από τις τράπεζες για την έκταση των κινδύνων που συνδέονται με τις προτεινόμενες επενδύσεις, και ότι στις εν λόγω περιπτώσεις οι τράπεζες δεν πραγματοποίησαν ούτε δοκιμές καταλληλότητας για να καθοριστεί εάν οι πελάτες είχαν επαρκείς γνώσεις ώστε να κατανοήσουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεντο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους πολίτες που επλήγησαν είναι ηλικιωμένοι που είχαν επενδύσει τις αποταμιεύσεις μιας ζωής σε προϊόντα για τα οποία πίστευαν, βάσει της πληροφόρησης που είχαν, ότι δεν ενέχουν κίνδυνο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται ότι 700 000 ισπανοί πολίτες έπεσαν θύματα οικονομικής απάτης, καθώς αγόρασαν, βάσει παραπλανητικής πληροφόρησης από τις τράπεζές τους, χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου χωρίς να έχουν ενημερωθεί δεόντως για το μέγεθος του κινδύνου και για τις πραγματικές επιπτώσεις της αδυναμίας πρόσβασης στις αποταμιεύσεις τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός διαιτησίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις ισπανικές αρχές έχει απορριφθεί από πολλούς πολίτες που έχουν πέσει θύματα οικονομικής απάτης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία 2004/39/EΚ ή MiFID) ρυθμίζει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών («preferentes»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ορίζει υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες·

1.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, σε όλα τα κράτη μέλη, την εφαρμογή της απόφασης στην υπόθεση C-415 (Aziz) και της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ στη νομοθεσία για τα ενυπόθηκα δάνεια, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση των εθνικών αρχών·

2.  ζητεί από τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ να δώσουν τέλος στην καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι σε πελάτες όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια, τα εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πιστωτικές κάρτες, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής υπερβολικών επιτοκίων και της αυθαίρετης ακύρωσης υπηρεσιών·

3.  ζητεί από τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση να αποφεύγουν την έσχατη λύση της έξωσης οικογενειών που διαμένουν στη μοναδική τους κατοικία, και να καταφεύγουν αντιθέτως σε αναδιάρθρωση του χρέους·

4.  καλεί την ισπανική κυβέρνηση να κάνει χρήση των μέσων που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να εξεύρει μια συνολική λύση για τη δραστική μείωση του απαράδεκτου αριθμού των εξώσεων·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τη μεταφορά της οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη)·

6.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή, σε ορισμένα κράτη μέλη, της μεταβίβασης αντί πληρωμής και να αξιολογήσει τις συνέπειές της για καταναλωτές και επιχειρήσεις·

7.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ όσον αφορά τη νομιμότητα των μέτρων που ενέκρινε η ισπανική κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί λύση για τις παραβάσεις, τις οποίες κατήγγειλε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Μαρτίου 2013, και να αποτραπούν οι καταχρηστικές πρακτικές στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων μέτρων που εγκρίνονται από την ισπανική κυβέρνηση προκειμένου να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα και να αποφευχθούν οι καταχρηστικές τραπεζικές και εμπορικές πρακτικές·

9.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και να ενισχύσει τις χρηματοπιστωτικές γνώσεις μέσω της εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τους κινδύνους που ενέχει η εγγραφή για αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων·

10.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την προστασία πολιτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· φρονεί ότι η παροχή βασικής χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματικό εργαλείο για την αποφυγή των επιπτώσεων της υπερχρέωσης·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να δρομολογήσουν μια εκστρατεία βέλτιστων πρακτικών ώστε να παροτρύνουν τις τράπεζες και το προσωπικό τους να παρέχουν σαφείς, κατανοητές και ορθές πληροφορίες· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι καταναλωτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βασιζόμενοι στην πλήρη κατανόηση των κινδύνων που ενδέχεται να διατρέξουν και ότι οι έμποροι και οι τράπεζες δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές·

12.  ζητεί από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ, να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες ώστε να απαιτήσουν από τις τράπεζες να διαχωρίζουν τις δυνητικά επισφαλείς δραστηριότητες διαπραγμάτευσης από την αποδοχή καταθέσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

13.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΚΤ να αξιολογήσουν τον ισπανικό μηχανισμό διαιτησίας που έχει τεθεί σε ισχύ για τους πολίτες που έχουν πέσει θύματα οικονομικής απάτης·

14.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από την Ισπανία, όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών·

15.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την οικογενειακή αφερεγγυότητα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ισπανική κυβέρνηση, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34.
(2) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.
(3) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0246.


Η θανατική ποινή
PDF 417kWORD 96k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP))
P8_TA(2015)0348RC-B8-0998/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, και ιδίως το ψήφισμα της 7ης Οκτωβρίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Federica Mogherini, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, το οποίο είναι σήμερα υπό επικαιροποίηση,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Σύμφωνο αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1984, κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εξέδωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Σεπτέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής (A/RES/69/186),

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη του πέμπτου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2015, είναι η «ευαισθητοποίηση σε σχέση με την εφαρμογή της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερα από 160 κράτη μέλη του ΟΗΕ, με μια ποικιλία νομικών συστημάτων, παραδόσεων, πολιτισμών και θρησκευτικών καταβολών, είτε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε δεν την εφαρμόζουν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 2 466 άνθρωποι σε 55 χώρες είναι γνωστό ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο το 2014 - μια αύξηση κατά σχεδόν 23% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 607 θανατικές ποινές σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τον αριθμό των ανθρώπων που πιστεύεται ότι έχουν εκτελεστεί στην Κίνα, όπου συνέχισαν να εκτελούνται περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατικές καταδίκες και οι εκτελέσεις συνεχίζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών συνδέεται στενά με τις αποφάσεις σε μαζικές δίκες για αδικήματα σχετικά με την τρομοκρατία, σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Τσαντ και την Τυνησία εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, συνεχίζουν να αποφασίζονται και να εκτελούνται θανατικές ποινές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται πως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο δια λιθοβολισμού στο Πακιστάν, τη Νιγηρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, το Σουδάν, τη Σομαλία και τη Σαουδική Αραβία, και ότι εκατοντάδες γυναίκες έχουν θανατωθεί με λιθοβολισμό για μοιχεία κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιθοβολισμός ως θανατική ποινή θεωρείται τύπος βασανιστηρίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κράτη προβλέπουν στη νομοθεσία τους τη θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία (Μαυριτανία, Σουδάν, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κατάρ) και ότι επαρχίες της Νιγηρίας και της Σομαλίας εφαρμόζουν επίσημα τη θανατική ποινή για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συχνά χρησιμοποιείται κυρίως κατά μη προνομιούχων ατόμων, ψυχασθενών ή ατόμων που προέρχονται από εθνικές ή πολιτιστικές μειονότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 κράτη εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά, κάτι που οδηγεί σε περίπου 1 000 εκτελέσεις ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, έχουν εκτελεστεί θανατικές ποινές για τέτοια αδικήματα στην Κίνα, το Ιράν, την Ινδονησία και τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το τρέχον έτος, συνεχίστηκε η επιβολή θανατικής καταδίκης για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά στην Κίνα, την Ινδονησία, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Μαλαισία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σρι Λάνκα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αδικήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με διάφορες κατηγορίες διακίνησης ή κατοχής ναρκωτικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, και ότι σε μια σειρά κρατών έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εκτελέσεις θανατικών ποινών για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, επιδιώκεται η επαναφορά της θανατικής ποινής για τέτοια αδικήματα ή τερματίζονται από μακρού ισχύοντα μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν φέρεται πως θανάτωσε 394 παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών τους πρώτους έξι μήνες του 2015, σε σύγκριση με 367 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από όλες τις εκτελέσεις φέτος στη Σαουδική Αραβία αφορούσαν αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, σε σύγκριση με μόνο 4% του συνόλου το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αναμένουν εκτέλεση στην πτέρυγα μελλοθανάτων στο Πακιστάν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες κρατών μελών της ΕΕ είτε έχουν εκτελεσθεί σε τρίτες χώρες για εγκλήματα που συνδέεται με τα ναρκωτικά ή περιμένουν να εκτελεσθούν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ορίζει ότι η θανατική ποινή μπορεί να εφαρμόζεται μόνο για «σοβαρότατα εγκλήματα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και βασανιστήρια δήλωσαν ότι η θανατική ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται για αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική θανατική ποινή και η χρήση της για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών έχει ενθαρρύνει κράτη που επιβάλλουν τη θανατική ποινή να την καταργήσουν για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει τουλάχιστον 60 εκατομμύρια EUR για προγράμματα καταπολέμησης των ναρκωτικών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) που εστιάζονται στην επιβολή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πρόσφατες εκθέσεις ορισμένων ΜΚΟ εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι τα προγράμματα κατά των ναρκωτικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή, ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη διατήρηση της καταδίκης σε θάνατο και των εκτελέσεων, και εκτιμώντας ότι οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να αξιολογηθούν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του ενωσιακού μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) και του προκατόχου του, του Μέσου Σταθερότητας (ΜΣ), η Επιτροπή έχει δρομολογήσει δύο μεγάλης κλίμακας περιφερειακά μέτρα καταπολέμησης των ναρκωτικών, τα προγράμματα για την οδό της κοκαΐνης και την οδό της ηρωίνης, στο πεδίο των οποίων περιλαμβάνονται χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού IcSP, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο όσον αφορά τα μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος·

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ότι τελικός στόχος της ΕΕ είναι η πλήρης κατάργησή της·

2.  καταδικάζει κάθε εκτέλεση, οπουδήποτε κι αν πραγματοποιείται· εξακολουθεί να εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής σε ανηλίκους και σε άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία και ζητεί τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των πρακτικών αυτών, οι οποίες παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες μαζικές δίκες που κατέληξαν σε σωρεία θανατικών ποινών·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την πρακτική του λιθοβολισμού, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες, και καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών να θεσπίσουν άμεσα νομοθεσία για την απαγόρευση του λιθοβολισμού·

4.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μάχονται κατά της χρήσης της θανατικής ποινής και να υποστηρίζουν σθεναρά την αναστολή της, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της, να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο, και να παρακινήσουν έντονα τις χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή να συμμορφωθούν με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα, να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση της θανατικής ποινής, και να δημοσιεύουν σαφή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων και των εκτελέσεων· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, και ιδίως στη Λευκορωσία, τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ισχύει ακόμη η θανατική ποινή, και να χρησιμοποιεί κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ με στόχο την πλήρη κατάργησή της, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο·

6.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τη βοήθεια και την πολιτική στήριξη, σε χώρες που σημειώνουν πρόοδο σε σχέση με την κατάργηση της θανατικής ποινής ή ενθαρρύνουν ένα οικουμενικό μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής· ενθαρρύνει τις διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, τρίτων χωρών και άλλων περιφερειακών οργανισμών σχετικά με θέματα που αφορούν τη θανατική ποινή·

7.  υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, καθώς και ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα αποτελούσε, συνεπώς, παραβίαση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

8.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε διάφορες χώρες, και για το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής σε άλλες·

9.  καταδικάζει ιδίως τη χρήση της θανατικής ποινής για την καταστολή της αντιπολίτευσης, ή για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, ομοφυλοφιλίας ή μοιχείας, ή για άλλα ζητήματα τα οποία είτε θα θεωρούνταν ασήμαντα είτε δεν θα έπρεπε να θεωρούνται καν εγκλήματα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία να μην εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για τέτοιους λόγους·

10.  παραμένει απολύτως πεπεισμένο ότι οι θανατικές καταδίκες δεν αποθαρρύνουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ούτε δρουν αποτρεπτικά σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών· καλεί τις χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή να εφαρμόσουν εναλλακτικές στη θανατική ποινή λύσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, οι οποίες να εστιάζονται κυρίως σε προγράμματα για την πρόληψη της τοξικομανίας και τον περιορισμό των επιπτώσεών της·

11.  επαναλαμβάνει τη σύστασή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την χρηματοδοτική συνδρομή, την τεχνική βοήθεια, την οικοδόμηση ικανοτήτων και κάθε άλλου είδους υποστήριξη για πολιτικές κατά των ναρκωτικών·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν εκ νέου την κατηγορηματική επιταγή βάσει της οποίας η ευρωπαϊκή βοήθεια και συνδρομή, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών του UNODC, δεν πρέπει επ’ ουδενί να διευκολύνει επιχειρήσεις των αρχών επιβολής του νόμου που καταλήγουν σε θανατικές ποινές και σε εκτελέσεις των συλληφθέντων·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές των προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση θανατικής ποινής·

14.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη βοήθεια και υποστήριξη για πολιτικές κατά των ναρκωτικών η οποία παρέχεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά των ναρκωτικών σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, περιγράφοντας ποιες διασφαλίσεις εφαρμόστηκαν όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπουν την επιβολή θανατικών ποινών·

15.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή χωρίς άλλη καθυστέρηση τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού IcSP και να τις εφαρμόσει αυστηρά στα προγράμματα για την οδό της κοκαΐνης και την οδό της ηρωίνης·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να συμμορφωθεί με τη σύσταση στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2016) όσον αφορά την «ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου καθοδήγησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα», ώστε να εξασφαλίζεται η «αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική δράση της ΕΕ για τα ναρκωτικά»·

17.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν οδηγίες για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή, σε σχέση με τους δεκάδες Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς μηχανισμούς όσον αφορά την αναγνώριση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη διπλωματική εκπροσώπηση·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών, τον Απρίλιο του 2016, θα εξετάσει τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά και θα καταδικάσει την εφαρμογή της·

19.  υποστηρίζει όλους τους οργανισμούς του ΟΗΕ, τους διακυβερνητικούς περιφερειακούς φορείς και τις ΜΚΟ στις συνεχείς προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν τα κράτη να καταργήσουν τη θανατική ποινή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα αυτόν, χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη κύρωση, εκ μέρους και νέων μερών, του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο αποβλέπει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, αυξάνοντας, έτσι, τον αριθμό των κρατών μερών σε 81· καλεί όλα τα κράτη που δεν είναι μέρη του πρωτοκόλλου αυτού να το κυρώσουν άμεσα·

21.  καλεί τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τα πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να το πράξουν, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλη την περιοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 371 E της 20.12.2011, σ. 5.


Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία
PDF 421kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (2015/2801(RSP))
P8_TA(2015)0349B8-0989/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον, όπως καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα την αρχή ότι πρέπει να αναλαμβάνεται προληπτική δράση καθώς και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου (Σύμβαση της Βαρκελώνης) και τα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, που αντικαθιστά την απόφαση 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα και την απόφαση 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα(2) (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2015 στην Ουγγαρία ζητώντας να αναβαθμίσει τα περιβαλλοντικά της πρότυπα όσον αφορά τις δεξαμενές καθίζησης ερυθράς ιλύος(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ(5) (Οδηγία για τα απόβλητα ορυχείων),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(8) (7ο Πρόγραμμα δράσης για το Περιβάλλον),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας(9) (Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/335/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2009, σχετικά με τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας(10),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής σχετικά με την έννοια ενός πανευρωπαϊκού μέσου για τον καταμερισμό του κινδύνου βιομηχανικής καταστροφής(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Προκλήσεις εφαρμογής και εμπόδια της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη» (τελική έκθεση που εκπονήθηκε για την Επιτροπή – ΓΔ Περιβάλλοντος, 2013),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (O-000096/2015 – B8-0757/2015 και O-000097/2015 – B8-0758/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου 2010 η κατάρρευση μιας δεξαμενής αποβλήτων στην Ουγγαρία απελευθέρωσε 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα ερυθράς ιλύος υψηλής αλκαλικής περιεκτικότητας, πλημμυρίζοντας πολλά χωριά, προκαλώντας το θάνατο 10 ατόμων, τον τραυματισμό περίπου 150 και μολύνοντας σημαντικές εκτάσεις γης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τοποθεσιών NATURA 2000·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερυθρά ιλύς στον εν λόγω ταμιευτήρα αποβλήτων είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής αναφέρει ρητά ότι η ερυθρά ιλύς θα πρέπει να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο απόβλητο, ελλείψει αποδείξεων περί του αντιθέτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2015·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται κίνδυνος διότι, κατά το παρελθόν, η ερυθρά ιλύς ενδέχεται να είχε εσφαλμένα ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο απόβλητο και σε άλλα κράτη μέλη, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα για την έγκριση εσφαλμένων αδειών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερυθρά ιλύς αποτελεί απόβλητο εξόρυξης σύμφωνα με την οδηγία περί αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, η οποία καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, μεταξύ άλλων με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης που οφείλονται σε άλλες εξορυκτικές δραστηριότητες (π.χ. χρήση κυανίου στην εξόρυξη χρυσού) ή ακατάλληλα επεξεργασμένα επικίνδυνα απόβλητα σε διάφορα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση 2001/331/ΕΚ έχει ως στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης και τη συμβολή στη συνεπέστερη εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2008, περιέγραφε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη ως ελλιπή και ασυνεπή, και προέτρεπε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις πριν από τα τέλη του 2009·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον αναφέρει ότι η ΕΕ θα επεκτείνει τις απαιτήσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις και την επιτήρηση στο ευρύτερο σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και θα αναπτύξει περαιτέρω τη δυνατότητα υποστήριξης των επιθεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD-ΟΠΕ) αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη που θα βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μέσων και αγορών χρηματοοικονομικής ασφάλειας με τους κατάλληλους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 παράγραφος 2 απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τις 30 Απριλίου 2014, έκθεση η οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2013 που καταρτίστηκε για την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μεταφορά της ΟΠΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών δεν έχει οδηγήσει σε ίσους όρους ανταγωνισμού» αλλά «σε συνονθύλευμα συστημάτων αστικής ευθύνης για την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας σε όλη την ΕΕ»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Επιτροπή, αντιδρώντας στην καταστροφή της ερυθράς ιλύος, ανέφερε ότι θα επανεξετάσει την εισαγωγή εναρμονισμένης υποχρεωτικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας πριν ακόμη την αναθεώρηση της ΟΠΕ που προβλεπόταν για το 2014·

1.  σημειώνει ότι η καταστροφή της ερυθράς ιλύος το 2010 ήταν η χειρότερη βιομηχανική καταστροφή της Ουγγαρία και τιμά την μνήμη των θυμάτων επ’ ευκαιρία της πέμπτης επετείου αυτού του τραγικού συμβάντος·

2.  αναγνωρίζει την ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση των εθνικών αρχών στη φάση αντιμετώπισης της κρίσης, καθώς και τις σημαντικές προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου καταστροφής·

3.  υπενθυμίζει ότι η Ουγγαρία ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και δέχθηκε ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να διατυπώσει συστάσεις, μεταξύ άλλων, με ποιο τρόπο θα υλοποιήσει βέλτιστες λύσεις για την εξάλειψη και τον περιορισμό των ζημιών·

4.  σημειώνει ότι η καταστροφή της ερυθράς ιλύος μπορεί να συνδεθεί με την πλημμελή εφαρμογή των νόμων της ΕΕ, ελλείψεις στους ελέγχους, κενά στην σχετική νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και με τις επιδόσεις του φορέα εκμετάλλευσης του χώρου·

5.  εκφράζει την ανησυχία ότι φαίνεται να μην έχει αντληθεί σχεδόν κανένα δίδαγμα τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς η κακή εφαρμογή των σχετικών νόμων της ΕΕ και των διεθνών συμβάσεων και οι ελλείψεις στις επιθεωρήσεις συνεχίζονται, και σχεδόν κανένα από τα κενά στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ δεν έχει καλυφθεί έκτοτε·

6.  προσδιορίζει την οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ως τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι παρόμοιες εγκαταστάσεις υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διεξάγονται οι κατάλληλες επιθεωρήσεις·

8.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν δεξαμενές ερυθράς ιλύος να επανεξετάσουν κατά πόσον η ερυθρά ιλύς έχει ταξινομηθεί ορθώς ως επικίνδυνη, και να αναθεωρήσουν όλες τις άδειες που βασίζονται σε εσφαλμένες ταξινομήσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αναλάβουν δράση και θα υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή, και καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τις δράσεις που θα αναληφθούν από τα κράτη μέλη έως το τέλος του 2016·

9.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των καταστροφών, έχοντας υπόψη ότι παρόμοια περιβαλλοντικά συμβάντα έχουν καταγραφεί και σε άλλα κράτη μέλη·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση και σωστή εφαρμογή όλης της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ καθώς και όλων των σχετικών διεθνών συμβάσεων, όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή αλουμινίου και την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της ερυθράς ιλύος, αλλά και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων εν γένει·

11.  τονίζει ότι η χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας πρέπει να εφαρμοστεί με αυστηρότητα, και ζητεί πλήρη στροφή όσον αφορά τη χρήση ξηρών τεχνολογιών διάθεσης έως τα τέλη του 2016, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε ρύπανση του αέρα ή των υδάτων·

12.  καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη του τομέα της πρόληψης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών αντοχής σε υφιστάμενα ορυχεία με μεγάλες λίμνες τελμάτων·

14.  πιστεύει ότι η αποτελεσματική πρόληψη της ρύπανσης απαιτεί αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις καθώς και κατάλληλη δράση για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά τους περιβαλλοντικά όργανα επιθεωρήσεως, ώστε να τους επιτρέψουν να διεξάγουν διαφανείς, τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, την παροχή επαρκών πόρων και τον καθορισμό σαφών αρμοδιοτήτων, και την προώθηση ενισχυμένης συνεργασίας και συντονισμένης δράσης·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την εποπτεία, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέσων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον περιττό διοικητικό φόρτο·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, που δεν θα επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη βιομηχανία·

18.  προτρέπει την Επιτροπή να επεκτείνει τα δεσμευτικά κριτήρια για τις επιθεωρήσεις των κρατών μελών ώστε να καλύπτουν ένα ευρύτερο σύνολο του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ, και να αναπτύξει ικανότητες στήριξης των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε επίπεδο ΕΕ·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων ευθύνης στην ΕΕ μπορεί να υπονομεύσουν τα κοινά πρότυπα και να εκθέσουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες σε μεγαλύτερο κίνδυνο οικολογικής καταστροφής και τις συνακόλουθες οικονομικές συνέπειες·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει την έκθεσή της σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη· καλεί την Επιτροπή να το πράξει πριν από το τέλος του 2015·

21.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά την εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, ότι η πρόταση αναθεώρησης εφαρμόζει πλήρως την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

22.  προτρέπει την Επιτροπή να ερευνήσει με ποιο τρόπο η απόφαση 2009/335/ΕΚ της Επιτροπής έχει εφαρμοστεί στα κράτη μέλη και κατά πόσο τα ανώτατα όρια που έχουν καθορισθεί για τα μέσα χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι επαρκή· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένη υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στις οικονομικές πτυχές της αποκατάστασης περιβαλλοντικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αποζημίωσης προς τα θύματα·

24.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να το πράξει πριν από το τέλος του 2016·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία συμμετοχής των τοπικών αρχών, των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων, και στον σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης κινδύνου·

26.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν τακτικά το κοινό σχετικά με την κατάσταση της ρύπανσης και τις πιθανές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα, καθώς και στην υγεία των τοπικών πληθυσμών·

27.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί περαιτέρω την έννοια ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού επιμερισμού της βιομηχανικής καταστροφής, με πλήρη σεβασμό της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», προκειμένου να καλύπτει το ενδεχόμενο κόστος πέρα από ένα υψηλό επίπεδο υποχρεωτικών οικονομικών εγγυήσεων·

28.  θεωρεί ότι ο εξειδικευμένος με βάση την ΕΕ μηχανισμός επιμερισμού του βιομηχανικού κινδύνου πρέπει επίσης να καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης των παλαιών περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους για την κοινωνία και που, λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου, δεν υφίσταται κάποιος αντικειμενικά υπεύθυνος που θα μπορούσε να καλύψει το κόστος αποκατάστασής τους·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ, σε περίπτωση περιβαλλοντικών και βιομηχανικών καταστροφών·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.
(2) ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3.
(3) ΕΕ L 370 της 30.12.2014, σ. 44.
(4) Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου: Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: βασικές αποφάσεις· http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_en.htm
(5) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.
(6) ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 41.
(7) ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 67.
(8) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(9) ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
(10) ΕΕ L 101 της 21.4.2009, σ. 25.
(11) Μελέτη για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ταμείου που θα καλύπτει την περιβαλλοντική ευθύνη και τις ζημιές που προκύπτουν από βιομηχανικά ατυχήματα. Τελική έκθεση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENV, 17 Απριλίου 2013· http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf


Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας
PDF 507kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2015/2754(RSP))
P8_TA(2015)0350B8-0988/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που κατοχυρώνουν την ισότητα των φύλων ως μια από τις κυριότερες αρχές στις οποίες είναι θεμελιωμένη η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που θεσπίζει την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και απαιτεί οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας να λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους των Ηνωμένων Εθνών «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010 και 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε το 1994 στο Κάιρο και στην οποία η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε και διαβεβαίωσε ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015), την έκθεση εφαρμογής του 2013 (SWD(2013)0509), τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2014 και τη συναφή έκθεση εφαρμογής του 2014 (SWD(2015)0011),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με νέα παγκόσμια εταιρική σχέση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ενίσχυσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών στις χώρες εταίρους(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325 (2000) και 1820 (2008)του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ και την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης (O-000109/2015 – B8-0762/2015 και O-000110/2015 – B8-0763/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναλάβει τη δέσμευση ότι θα προωθήσει την ισότητα των φύλων και θα εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015 και συνιστούν ταυτόχρονα αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα ο σεβασμός του οποίου πρέπει να επιδιωχθεί ασχέτως από τα οφέλη που συνεπάγεται για την ανάπτυξη και μεγέθυνση· ότι η βία λόγω φύλου συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν πρέπει ποτέ να δικαιολογείται για θρησκευτικούς, πολιτιστικούς ή παραδοσιακούς λόγους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την επισκόπηση της 20ετούς εφαρμογής της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου προέκυψε ότι η πορεία προς την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών προόδευε με αργό ρυθμό και άνισο τρόπο και ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν είχε καλύψει πλήρως το χάσμα μεταξύ των φύλων· ότι η επισκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η έλλειψη προόδου είχε οξυνθεί λόγω της συνεχιζόμενης και χρόνιας ανεπαρκούς επένδυσης στην ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), που αφορούν ρητά τα δικαιώματα των γυναικών, και πιο συγκεκριμένα την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών (ΑΣΧ 3) και τη βελτίωση της υγείας των μητέρων (ΑΣΧ 5), παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπίτευκτοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι καθημερινά 800 γυναίκες στον κόσμο πεθαίνουν λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό· και ότι 222 περίπου εκατομμύρια γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού ενώ μειώνεται το μερίδιο της αναπτυξιακής βοήθειας που προορίζεται για οικογενειακό προγραμματισμό σε σύγκριση με τη συνολική βοήθεια για τον τομέα της υγείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των φτωχών της υφηλίου είναι γυναίκες ή μέλη νοικοκυριών με αρχηγό γυναίκα· ότι αυξάνεται η τρωτότητα των περιθωριοποιημένων γυναικών· ότι 62 εκατομμύρια νεαρά κορίτσια στον κόσμο δεν πηγαίνουν σχολείο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει πιθανότητα να πέσει μία φορά στη ζωή της θύμα σωματικής και σεξουαλικής βίας· ότι κάθε χρόνο 14 εκατομμύρια κορίτσια εξαναγκάζονται σε γάμο· ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε ατόμου να ελέγχει πλήρως και να κρίνει ελεύθερα τα ζητήματα που άπτονται της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής του υγείας, απαλλαγμένο από δυσμενείς διακρίσεις, εξαναγκασμό και βία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση(3) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι επενδύσεις δεν επαρκούν καθόλου για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων παρά το γεγονός ότι τριπλασιάστηκε η βοήθεια που τα μέλη του προορίζουν για το σκοπό αυτό και που ανήρθε το 2012 σε 28 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων συγκεντρώνεται κυρίως στους κοινωνικούς τομείς, με αποτέλεσμα ανεπαρκείς επενδύσεις στους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής, ενώ οι αναλύσεις του ΟΟΣΑ καθιστούν σαφές ότι οι επενδύσεις στην ισότητα των φύλων σημειώνουν, από όλες τις επενδύσεις στην ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη απόδοση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι, παραμένουν αποκλεισμένοι από τον επίσημο χρηματοπιστωτικό τομέα·

Ουσιαστική αλλαγή του GAP2

1.  είναι πεπεισμένο ότι τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του GAP 1 καθιστούν σαφή την ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για να τροποποιηθεί η δράση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών καθώς και ότι χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή για να βελτιωθεί η απόδοση· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των κύριων συστάσεων αξιολόγησης στο διάδοχο σχήμα του ισχύοντος σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων, ξεκινώντας με ένα εφ' όλης της ύλης διαχειριστικό σχέδιο·

2.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να κινήσει μεταρρυθμιστική στροφή με το νέο GAP και πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι το GAP2 πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το GAP2 εκδόθηκε ως κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών και όχι ως ανακοίνωση· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αρχίσουν να εφαρμόζουν το νέο σχέδιο το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, ως μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ ως προς την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και να περιλάβουν το Κοινοβούλιο στις διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

3.  πιστεύει ότι το GAP2 πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ - ανάπτυξη, συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια, εμπόριο, ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές υποθέσεις, μετανάστευση και παροχή ασύλου, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη - και να εφαρμόζεται εξίσου σε αναπτυσσόμενες, γειτονικές και υποψήφιες για προσχώρηση χώρες·

4.  είναι πεπεισμένο ότι η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών πρέπει να αποτελέσουν κύρια θέματα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν σαφείς διαχειριστικές αρμοδιότητες τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αρχηγοί αντιπροσωπειών, προϊστάμενοι τμημάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη οφείλουν να ενημερώνουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε περιγραφή της φύσης των θέσεων εργασίας και στην εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα μέλη του προσωπικού·

5.  είναι της άποψης ότι η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Επίτροποι που είναι αρμόδιοι για την εξωτερική δράση θα παράσχουν την απαραίτητη καθοδήγηση για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του GAP2· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2015 τα οποία υπογραμμίζουν τη δέσμευση των κρατών μελών όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό θεματολόγιο των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων της Επιτροπής/ ΕΥΕΔ και αυτών των κρατών μελών·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο δεν θίγονται στην ετήσια έκθεση της ΓΔ DEVCO του 2014 και ζητεί να συμπεριλαμβάνονται στο μέλλον τα θέματα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις ετήσιες εκθέσεις όλων των Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ) της Επιτροπής οι οποίες εμπλέκονται στην εξωτερική δράση και της ΕΥΕΔ· καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να υποβάλλουν ετήσια έκθεση για το GAP και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να υποβάλλουν περίληψη των επιδόσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών στις ετήσιες εκθέσεις τους, στις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις και στις αξιολογήσεις σε επίπεδο χώρας· πιστεύει ότι τα συμπεράσματα πρέπει να ενσωματώνονται στην παρακολούθηση βάσει αποτελεσμάτων (ROM)·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση των εγγράφων προγραμματισμού του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) του 2017 αποτελεί ενδεδειγμένη αφορμή για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των χρηματοδοτούμενων μέσω του ΜΑΣ προγραμμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, να διαπιστωθεί ποιο μερίδιο των χρηματοδοτούμενων μέσω του ΜΑΣ προγραμμάτων ευνοεί τις γυναίκες και τα κορίτσια και να πραγματοποιηθούν οι ανακατανομές εφόσον αυτό αποδειχθεί αναγκαίο·

8.  υπενθυμίζει την αρχή της ΕΕ για την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και τονίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή της πολιτικής μεταξύ του νέου GAP και του επόμενου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει ότι τα θέματα της ισότητας των φύλων πρέπει να αποτελούν συστηματικό και ολοκληρωμένο μέρος όλων των διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί την ΕΥΕΔ να προβαίνει σε διαλόγους με θέμα την ισότητα των φύλων παράλληλα με τους διαλόγους με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

9.  επαναλαμβάνει ότι ο πλήρης συντονισμός μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών, των αντιπροσωπειών και των πρεσβειών των κρατών μελών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του GAP2, με την χρήση των προφίλ των χωρών από την άποψη της ισότητας των φύλων και άλλων εργαλείων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναθεώρηση του προγραμματισμού του ΕΤΑ ανά χώρα προσφέρει ευκαιρία για να διασφαλιστεί η έναρξη πλήρους εφαρμογής του GAP2 και να πραγματοποιηθούν αναπροσαρμογές εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες·

Συλλογή δεδομένων και στόχοι

10.  ζητεί αποτελεσματικότερες στρατηγικές εφαρμογής και εμμένει στην χρήση των βασιζομένων στο φύλο ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών καθώς και στην συστηματική και έγκαιρη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε όλες τις δράσεις ως μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης· ζητεί επιτακτικά να έχει πρόσβαση το κοινό στα δεδομένα, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η χρηματοπιστωτική λογοδοσία και η διαφάνεια· πιστεύει ότι η υποβολή αναφορών θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί και να ενσωματωθεί στα καθιερωμένα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως το πλαίσιο αποτελεσμάτων της Γενικής Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCΟ) της Επιτροπής· υπογραμμίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε εθνικές στατιστικές και καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα παρακολούθησης που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου·

11.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να δώσουν προτεραιότητα και να επενδύσουν σε μια υψηλής ποιότητας ανάλυση των δεδομένων για τα δύο φύλα, ως βάση για τη στρατηγική σε επίπεδο χώρας και τον προγραμματισμό· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα υπό το φως του νέου GAP·

12.  αναγνωρίζει ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και διατρέχουν κινδύνους, και ότι απαιτείται να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση, για να μπορέσουν να ζήσουν χωρίς βία, να καταργηθούν οι νομοθετικές διατάξεις και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να καταστεί δυνατή η χειραφέτηση των κοριτσιών και των νέων γυναικών σε παγκόσμια κλίμακα·

13.  τονίζει την ανάγκη για σαφείς στόχους και δείκτες, μετρήσιμους και κατανεμημένους ανά φύλο, ηλικία, αναπηρία και άλλους παράγοντες καθώς και για καλύτερη παρακολούθηση των δημοσιονομικών πιστώσεων· υπογραμμίζει ότι οι στόχοι και οι μέθοδοι παρακολούθησης πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το αναπτυξιακό πλαίσιο για μετά το 2015 και με άλλα συναφή διεθνή πλαίσια·

14.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ορίσει και να διασφαλίσει επαρκείς χρηματοπιστωτικούς και ανθρώπινους πόρους για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση των γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα δημόσια οικονομικά μέσω προϋπολογισμών που να λαμβάνουν υπόψη τα φύλα και να αντιμετωπίζουν τις ανισότητες·

Βασικές πτυχές του νέου GAP

15.  πιστεύει ότι το GAP πρέπει να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών, και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας· ζητεί μια συνολική ενωσιακή προσέγγιση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών και αύξηση των προσπαθειών και πόρων για την πρόληψη και εξάλειψη όλων των πρακτικών διακρίσεων κατά των γυναικών, και για την καταπολέμηση και δίωξη όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της καταναγκαστικής στείρωσης, της φυλοκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και του βιασμού εκ μέρους συζύγου, των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων και της βίας λόγω φύλου κατά τη διάρκεια συρράξεων και μετά από αυτές · ζητεί την ανάπτυξη ειδικών δράσεων της ΕΕ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων διαφόρων ομάδων γυναικών, με ιδιαίτερη προσοχή για τις νέες γυναίκες, τις μετανάστριες, τις γυναίκες που ζουν με τον ιό HIV, τις λεσβίες, τα ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ) και τα άτομα με αναπηρίες·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της πρόσβασης των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και η άρση των φραγμών στη μάθηση λόγω φύλου·

17.  τονίζει το γεγονός ότι η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης πρέπει να εξαλειφθεί, και ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε περιοχές όπου παρατηρείται παρόμοιου τύπου βία κατά των γυναικών, προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική, να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες, και να υπάρξει συνεργασία με τους επιζώντες, τις γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί και τις κοινότητες για να βοηθηθούν, ώστε να θεραπευθούν και να αναρρώσουν·

18.  υπογραμμίζει την τρωτότητα των μεταναστριών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, και την ανάγκη ειδικής προστασίας τους· ζητεί τη λήψη ειδικών μέτρων για την ενίσχυση και πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών που ζητούν άσυλο· ζητεί την ανάληψη τολμηρών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης της μετανάστευσης και προσφυγιάς, συμπεριλαμβανομένης μιας ολιστικής και ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης της μετανάστευσης και του ασύλου, που είναι συνεκτική σε όλα τα κράτη μέλη·

19.  αναγνωρίζει την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα· υπογραμμίζει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διευρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην υγεία, την υγειονομική εκπαίδευση, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προγεννητική περίθαλψη και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και πιο συγκεκριμένα για να αντιμετωπιστεί ο σε μεγάλο βαθμό ανεπίτευκτος ΑΣΧ 5 της υγείας των μητέρων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η πρόσβαση συμβάλλει στην επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων που συνδέονται με την υγεία· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2015·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον, κυρίως με την εξάλειψη των κοινωνικών και νομικών φραγμών στην πρόσβαση των γυναικών σε παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η γη και άλλοι φυσικοί και οικονομικοί πόροι, και να προωθηθούν η χρηματοοικονομική ένταξη, τα αξιοπρεπή πρότυπα εργασίας, η κατάλληλη κοινωνική προστασία με γνώμονα το φύλο, και η ίση αμοιβή για ίση εργασία·

21.  πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω δράσεων που συμβάλλουν στην οικονομική χειραφέτηση και τα οικονομικά δικαιώματα των γυναικών, διασφαλίζοντας π.χ. αξιοπρεπή εργασία για τις γυναίκες, ίση αμοιβή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τραπεζικές δραστηριότητες και ευκαιρίες συμμετοχής σε ηγεσία και λήψη αποφάσεων, και προστατεύοντάς τις από διακρίσεις και καταχρήσεις στον χώρο εργασίας καθώς και μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η στήριξη προς τις τοπικές ΜΜΕ, ιδιαίτερα προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· τονίζει τον θετικό ρόλο που η μικροχρηματοδότηση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, και τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα ταμεία αλληλασφάλισης και οι συνεταιρισμοί, εξακολουθούν να έχουν στον τομέα της οικονομικής χειραφέτησης και της ένταξης των γυναικών·

22.  αναγνωρίζει την ανάγκη πρόληψης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών λόγω γάμου ή μητρότητας, και διασφάλισης του ουσιαστικού δικαιώματός τους στην εργασία·

23.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η χειραφέτηση των γυναικών και η επισιτιστική ασφάλεια αλληλοϋποστηρίζονται· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών της υπαίθρου με την καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε γη, νερό, παιδεία, κατάρτιση, αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· ζητεί μια ουσιαστική αύξηση της δημόσιας επένδυσης στην γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου με έμφαση στις μικρές εκμεταλλεύσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τα δίκτυα γεωργών·

24.  τονίζει την ανάγκη ένταξης και εκπροσώπησης των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων και των κυκλικών τομέων της οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ΤΠΕ·

25.  επαναλαμβάνει τον καθοριστικό ρόλο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική σφαίρα· τονίζει την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για την εκπαίδευση στην ανάπτυξη που να ενισχύει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, της συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, της δια βίου εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και του ρόλου της τέχνης στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στη διαμόρφωση και την εφαρμογή του πλαισίου μετά το 2015· ζητεί την χορήγηση μεγαλύτερης χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων που ενισχύουν τις ικανότητες με σκοπό τη συνεργασία και την αυξημένη συμμετοχή των οργανώσεων βάσης της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως των οργανώσεων γυναικών σε διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων, πάντοτε και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

27.  σημειώνει ότι το GAP πρέπει να εξετάσει την κατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε τρίτες χώρες, και να περιλαμβάνει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων ΛΟΑΔΜ·

28.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των νομικών δικαιωμάτων των γυναικών και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω μεταρρύθμισης του νόμου που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· πιστεύει ότι η στοχοθετημένη χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων στην νομική συνδρομή συμβάλλει στην ενίσχυση του κράτους δικαίου·

29.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες οικοδόμησης και διατήρησης της ειρήνης και σε αποστολές διαχείρισης των κρίσεων, τόσο στρατιωτικού όσο και μη στρατιωτικού χαρακτήρα· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την παράκλησή του προς την ΕΕ να προωθήσει τις αποφάσεις 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας·

30.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, όπως κατοχυρώνονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του δικαιώματος όλων των γυναικών και των κοριτσιών στη ζωή και στην αξιοπρέπεια με την ενεργό καταπολέμηση επιβλαβών πρακτικών, όπως η φυλοκτονία·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων ενίσχυσης της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων στο πολιτικό βίο, ειδικότερα μέσω της ενσωμάτωσης των προσπαθειών αυτών σε όλα τα προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης στήριξης της δημοκρατίας (ΟΠΣΔ) του Κοινοβουλίου·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ανδρών και αγοριών και να προωθηθεί η ενεργός τους συνεργασία και η ευθύνη τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προτύπων που εισάγουν διακρίσεις και την καταπολέμηση των σχετικών με το φύλο στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Μονάδα των ΗΕ για τις Γυναίκες.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(2) https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en
(3) https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_ action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf


Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
PDF 537kWORD 165k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (2014/2160(INI))
P8_TA(2015)0351A8-0213/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(1) (αναδιατύπωση),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)» (COM(2013)0861),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), βάσει του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες για την ισότητα των φύλων (Gender Equality Index Report) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της σύμβασης του 1994 για την εργασία μερικής απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία υποχρεώνει τα κράτη να περιλάβουν στις δημόσιες συμβάσεις τους ρήτρα εργασίας που εμπερικλείει το θέμα της ίσης αμοιβής,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1995 «Ίση αμοιβή» της ΔΟΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δεκέμβριο 2014, με τίτλο «Being Trans in the EU» (Η διεμφυλικότητα στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(3),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ στην Ευρώπη, που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0213/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν οι ευρωπαίοι πολίτες, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, να ασκούν έλεγχο και να κάνουν ουσιαστικές επιλογές για τη ζωή τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/54/ΕΚ αναφέρεται ρητά στη νομολογία του ΔΕΕ, που προβλέπει ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να περιοριστεί στην απαγόρευση διακρίσεων με βάση το γεγονός ότι ένα πρόσωπο ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο και ότι έχει επίσης εφαρμογή στις διακρίσεις που απορρέουν από τον επαναπροσδιορισμό φύλου ενός προσώπου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης αμοιβής έχει κατοχυρωθεί στις Συνθήκες από την αρχή, το 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας αναγνωρίζεται πλέον στο άρθρο 157 της ΣΛΕΕ και έχει ενσωματωθεί στην αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ (εφεξής «αναδιατυπωμένη οδηγία»)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» ήταν να καταστεί πιο συνεκτική η νομοθεσία της ΕΕ στο πεδίο αυτό, να ευθυγραμμιστεί με τη νομολογία του ΔΕΕ και να επιτευχθεί η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της συναφούς νομοθεσίας περί ισότητας σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερο του 18%·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «αναδιατυπωμένη οδηγία» εισήγαγε κάποιες καινοτομίες, όπως την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και τον ορισμό της έννοιας των έμμεσων διακρίσεων, καθώς και την προστασία από τις διακρίσεις που απορρέουν από τον επαναπροσδιορισμό φύλου ενός ατόμου, ενώ έκανε επιπλέον ρητή αναφορά στον συνδυασμό επαγγελματικού, ιδιωτικού και οικογενειακού βίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική πρόκληση για όλα τα κράτη μέλη είναι η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων για την ίση αμοιβή, όπως ορίστηκε από την οδηγία 2006/54/ΕΚ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των εν λόγω καινοτομιών στα κράτη μέλη παραμένει περιορισμένος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει επί σχεδόν 40 χρόνια, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τους πόρους που έχουν δαπανηθεί, η πρόοδος στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά αργή και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται και υπολογίζεται σε 16,4% κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά με σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, οι μισθολογικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται πλέον συχνότερα σε ατομικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και διαφάνεια όσον αφορά τη διάρθρωση των μισθών των εργαζομένων και, ως εκ τούτου, να δημιουργούνται συνθήκες στις οποίες οι προκαταλήψεις ως προς το φύλο και οι διακρίσεις στη διάρθρωση των αμοιβών εξακολουθούν να μην αποκαλύπτονται στους εργαζόμενους ή/και στους εκπροσώπους τους και είναι, επομένως, δύσκολο να αποδειχθούν, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, η οποία παρεμποδίζεται επίσης από την έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια της εργασίας ίσης αξίας και από διαδικαστικά εμπόδια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ωφελεί την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα και ότι ο περιορισμός του μισθολογικού χάσματος συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων φτώχειας και στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών στο σύνολο του εργασιακού τους βίου, και έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα αμοιβών είναι ακόμη εντονότερο στις γυναίκες που μειονεκτούν από πολλές απόψεις, όπως οι γυναίκες με αναπηρίες, στις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες και στις ανειδίκευτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ανήκουν πολύ συχνότερα στην κατηγορία των φτωχών εργαζομένων και ότι το ποσοστό των γυναικών σε μονογονεϊκές οικογένειες είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έχει, επομένως, σοβαρό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης και τις ευκαιρίες ζωής πολλών ευρωπαϊκών οικογενειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερα σε σύγκριση με εκείνα των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ-28 ανερχόταν σε 69,4% για τους άνδρες έναντι 58,8% για τις γυναίκες(4)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και ότι ο επαγγελματικός και τομεακός διαχωρισμός γυναικών και ανδρών σε διαφορετικά είδη εργασίας παραμένει σχετικά υψηλός, με ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων να ασκούνται κυρίως από γυναίκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τομείς και τα επαγγέλματα τείνουν να χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες αμοιβές ή αξία, παρά το υφιστάμενο πλαίσιο στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει επίσης αντίκτυπο στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθετος διαχωρισμός, βάσει του οποίου οι γυναίκες απαντώνται κατά κύριο λόγο σε εργασία μερικής απασχόλησης και σε επαγγέλματα με χαμηλότερες αποδοχές ή σε θέσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία, ομοίως συμβάλλει στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οριζόντιος και ο κάθετος διαχωρισμός παρεμποδίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα προβολής και εκπροσώπησης των γυναικών στην κοινωνική και δημόσια σφαίρα, και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν ευρύτερα στην ενίσχυση των ανισοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση αυτών των ειδών διαχωρισμού και η τοποθέτηση περισσότερων γυναικών σε υψηλότερες θέσεις στις οργανωτικές ιεραρχίες θα δημιουργούσε θετικά πρότυπα για τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα απασχόλησης είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές και ότι, επιπλέον, πολλές γυναίκες δεν αποτελούν μέρος της επίσημης αγοράς εργασίας και, συνεπώς, δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες ούτε περιλαμβάνονται στις στατιστικές για την ανεργία, γεγονός που δημιουργεί οικονομικά και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα στη μητρότητα και τις άδειες ασθενείας, τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές είναι σε μειονεκτική θέση λόγω της απουσίας ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης, ιδίως στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών, καθώς και η ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετέχουν σε διατομεακά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες των γυναικών συχνά υποτιμούνται, όπως και τα επαγγέλματα και οι θέσεις εργασίας όπου κυριαρχούν οι γυναίκες, χωρίς η στάση αυτή να δικαιολογείται πάντα από αντικειμενικά κριτήρια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/54/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει μια επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία, για να εξασφαλίσουν εμπράκτως την πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική ζωή(5)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα και η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των συγγενών με ασθένεια ή αναπηρία και άλλων εξαρτώμενων ατόμων αποτελούν επιπλέον ή -ορισμένες φορές- πλήρη απασχόληση, την οποία επωμίζονται σχεδόν αποκλειστικά οι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία αυτή σπανίως αμείβεται και δεν εκτιμάται επαρκώς από την κοινωνία, παρόλο που έχει τεράστια κοινωνική σημασία, συμβάλλει στην πρόνοια και μπορεί να μετρηθεί με οικονομικούς δείκτες, όπως το ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε διεύρυνση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών και επηρεάζει αρνητικά την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών μέσω του «κόστους» των ετών παραμονής εκτός της αγοράς εργασίας ή των μειωμένων ωρών λόγω μερικής απασχόλησης και, κατά συνέπεια, αυξάνει επίσης τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το ύψος των συντάξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτών των στοιχείων στις αποδοχές του εργασιακού βίου ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών αναλόγως του επιπέδου στήριξης που παρέχεται στους γονείς, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής μέριμνας, είτε με νομοθετικά μέτρα είτε με τις συλλογικές συμβάσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών διευρύνεται μετά τη συνταξιοδότηση, με το συνταξιοδοτικό χάσμα να είναι συνεπώς πολύ μεγαλύτερο από το μισθολογικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες λαμβάνουν συντάξεις κατά μέσο όρο 39% χαμηλότερες σε σύγκριση με τις συντάξεις των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή προκαλείται από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, όπως ο επαγγελματικός και έντονος διαχωρισμός των αγορών εργασίας, η υποτίμηση της εργασίας των γυναικών, το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, τα χαμηλότερα ωρομίσθια και τα λιγότερα έτη απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό εντείνει τον κίνδυνο της φτώχειας για τις γυναίκες στη συνταξιοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα τρίτο των ηλικιωμένων γυναικών στην ΕΕ δεν λαμβάνει καμία απολύτως σύνταξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες γυναικών αντιμετωπίζουν κίνδυνο πολλαπλών διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία τους, μεταξύ άλλων οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες, οι διεμφυλικές, οι άγαμες γυναίκες, οι γυναίκες με αναπηρία και οι ηλικιωμένες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «αναδιατυπωμένη οδηγία» υποδεικνύει σαφώς ότι οποιαδήποτε μορφή λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σχετικά με την εγκυμοσύνη ή την άδεια μητρότητας συνιστά διάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει επίσης σαφώς εγγυημένη επιστροφή στην εργασία κατόπιν της άδειας μητρότητας, σε ίδια ή αντίστοιχη θέση, και προστασία από την απόλυση για άνδρες και γυναίκες που ασκούν το δικαίωμα γονικής άδειας ή/και άδειας λόγω υιοθεσίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι (συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες) και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της έννοιας της εργασίας βάσει ίσης αμοιβής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φορείς για την ισότητα υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά η εργασία και ο αντίκτυπός τους διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με το επίπεδο ανεξαρτησίας, τις δεξιότητες και τους πόρους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω φορείς πρέπει να στηρίζονται επαρκώς και να ενισχύονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την προώθηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του χάσματος αυτού θα συνιστούσε μέσο αύξησης των ποσοστών απασχόλησης στις γυναίκες που θα βελτίωνε την κατάσταση πολλών ευρωπαϊκών οικογενειών και μέσο μείωσης του κινδύνου της φτώχειας για τις γυναίκες, ιδίως κατά τη συνταξιοδότηση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων θα αποτελούσε τρόπο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας και τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ως βασικής ευρωπαϊκής ελευθερίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας(6), μείωση μίας ποσοστιαίας μονάδας στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων θα αυξήσει την οικονομική μεγέθυνση κατά 0,1%·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι ανδρών και γυναικών και τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν ιδιαίτερα την κατανομή των εργασιών μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην εργασία και στην κοινωνία γενικότερα·

Συνολική αξιολόγηση

1.  επισημαίνει ότι, σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη έχουν ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία τους με τη νομοθεσία της ΕΕ(7)· τονίζει ότι απλώς και μόνο η ορθή μεταφορά των διατάξεων της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» στην εθνική νομοθεσία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματική επιβολή της οδηγίας και ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους μόνο τις «ουσιαστικές αλλαγές» που επέφερε η «αναδιατυπωμένη οδηγία» και για το ότι μόνο σε δύο κράτη μέλη η μεταφορά της οδηγίας είναι επαρκώς σαφής και κατάλληλη, ενώ στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα· επισημαίνει εντούτοις ότι οι εν λόγω αλλαγές δεν είχαν προσδιοριστεί με σαφήνεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής για παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας είχαν περιορισμένο αντίκτυπο όσον αφορά τη εξασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης και της αναγκαίας καθοδήγησης για αποτελεσματική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας τους που αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας· επισημαίνει ότι αναμένεται από τα κράτη μέλη, όχι μόνο να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, αλλά και να διασφαλίσουν την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής και της επιβολής όλων των διαθέσιμων μέσων προσφυγής κατά των μισθολογικών διακρίσεων·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει ακόμα τη νομοθετική πρωτοβουλία που είχε αναλάβει να παρουσιάσει το περασμένο έτος με στόχο την προώθηση και διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής στην πράξη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει τα αδύναμα σημεία της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» και να καταρτίσει, επειγόντως, νομοθετική πρόταση για την αντικατάστασή της, με πρόβλεψη αποτελεσματικότερων μέσων για την εποπτεία της εφαρμογής και της επιβολής της οδηγίας στα κράτη μέλη·

5.  σημειώνει επίσης ότι, λόγω του φόβου της ανεργίας, πολλές γυναίκες δεν εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα συνδυασμού της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής τους μέσω μειωμένων ωραρίων εργασίας ή αντίστοιχων συστημάτων, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η εξισορρόπηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και να μειώνεται ακόμα περισσότερο το ποσοστό των γεννήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει αυτή την τάση και τα μέτρα που έχουν λάβει οι διάφορες διοικήσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου και να παρουσιάσει μέτρα για τον περιορισμό του αντικτύπου που έχει η κρίση τόσο στην αρχή της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης όσο και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής·

Εφαρμογή των διατάξεων για την ισότητα της αμοιβής

6.  επισημαίνει ότι, μολονότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και τα επίπεδα αποδοχών έχουν εμφανίσει ελαφρά μείωση τα τελευταία χρόνια, τούτο δεν οφείλεται σε βελτίωση της κατάστασης των γυναικών αλλά στη μείωση των ποσοστών απασχόλησης και των αποδοχών των ανδρών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η αρχή της ίσης αμοιβής πρέπει να τηρείται για κάθε στοιχείο της αμοιβής που χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες·

8.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για σαφείς εναρμονισμένους ορισμούς, για σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ, όπως του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, της αμοιβής, των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων στην αμοιβή και, ιδίως, της εργασίας που θεωρείται «ίση/όμοια» και της εργασίας ίδιας αξίας· θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η αξία της εργασίας θα πρέπει να εκτιμάται και να συγκρίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις που αφορούν την κατάρτιση, οι δεξιότητες, η προσπάθεια και η ευθύνη, οι εργασίες που εκτελούνται και η φύση των σχετικών καθηκόντων· επισημαίνει ότι λόγω της ύπαρξης διαφόρων ειδών συμβάσεων εργασίας, προβλεπόμενων τόσο από τον νόμο όσο και από τις συλλογικές συμβάσεις, ο σημερινός υπολογισμός του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλή κατανόηση του προβλήματος της ίσης αμοιβής· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει αυτές τις πιθανές στρεβλώσεις και να προτείνει κατάλληλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης υποχρεωτικών μισθολογικών ελέγχων των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, εκτός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, τα οποία ποικίλλουν σημαντικά· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων, όπως η αναλογική εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στις επιτροπές αξιολόγησης, η ανάπτυξη ουδέτερων ως προς το φύλο περιγραφών θέσεων εργασίας και μηχανισμών στάθμισης, και ο καθορισμός σαφών κριτηρίων για την εκτίμηση της αξίας της εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να χρησιμοποιούν σαφή και ουδέτερα ως προς το φύλο συστήματα επαγγελματικής αξιολόγησης και κατάταξης, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις έμμεσων μισθολογικών διακρίσεων που συνδέονται με την υποτίμηση των θέσεων εργασίας που καλύπτονται συνήθως από γυναίκες·

10.  υποστηρίζει ότι τα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης των θέσεων εργασίας θα πρέπει κατά προτίμηση να βασίζονται στη συλλογική διαπραγμάτευση·

11.  επισημαίνει ότι ένα σαφές και εναρμονισμένο σύστημα επαγγελματικής κατάταξης και μεγαλύτερης διαφάνειας των αμοιβών θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· σημειώνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών· υπογραμμίζει την απόκλιση που υφίσταται μεταξύ αυτών των μέτρων και σημειώνει τις συστάσεις της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών, αν και εκφράζει τη λύπη του για τη μη δεσμευτική φύση τους· καλεί τα κράτη να εφαρμόσουν αποφασιστικά τις εν λόγω συστάσεις της Επιτροπής μέσω της διαφάνειας και διαρκών θετικών μέτρων, μέσω της νομοθεσίας, καθώς αυτός ο τρόπος έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός, θεσπίζοντας συνιστώμενα και εξατομικευμένα μέτρα διαφάνειας των αμοιβών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των συστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης που επιβάλλεται σε εταιρείες να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη μέση αμοιβή ανά κατηγορία εργαζομένου ή θέσης και με ανάλυση βάσει φύλου· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη νέα νομοθετική της πρόταση τα μέτρα που αναφέρονται στις συστάσεις της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τις εξουσίες των φορέων για την ισότητα· καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση σε άνισες μισθολογικές πρακτικές και να προωθήσουν τη διαφάνεια των αμοιβών όπως έχει ζητηθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους φορείς για την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

Εφαρμογή των διατάξεων περί ίσης μεταχείρισης

12.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των έμμεσων διακρίσεων στα συνταξιοδοτικά συστήματα, όχι μόνο στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα αλλά και στις πρακτικές των εκ του νόμου συνταξιοδοτικών συστημάτων· τονίζει ότι το ΔΕΕ κατέστησε σαφές ότι οι παροχές στο πλαίσιο των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να θεωρούνται ως αμοιβή και ότι, επομένως, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει και για τα συστήματα αυτά, παρά το γεγονός ότι η διάκριση μεταξύ των εκ του νόμου και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι προβληματική σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι η έννοια των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι άγνωστη σε άλλα κράτη μέλη, κάτι το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε έμμεσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση των γυναικών σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα είναι περισσότερο περιορισμένη εξαιτίας των λιγότερων ωρών εργασίας, της μικρότερης διάρκειας της απασχόλησης και του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού της αγοράς εργασίας μεταξύ των φύλων και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, και ότι τα συστήματα που βασίζονται σε εισφορές λαμβάνουν σπανίως υπόψη τα διαλείμματα για λόγους παροχής φροντίδας και την επιβεβλημένη εργασία μερικής απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο της μετάβασης από τις δημόσιες συντάξεις προς τις επαγγελματικές και ιδιωτικές συντάξεις στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτής της αρχής, καθώς η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία έχει αποδειχθεί ασαφής σε ορισμένα κράτη μέλη·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τα δικαιώματα σε σχέση με τη μητρότητα και να λάβουν μέτρα για την αποτροπή της άδικης απόλυσης εργαζομένων στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά την επιστροφή στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει εν τέλει μια κοινή θέση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό την προώθηση βελτιώσεων στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για έγκυες εργαζόμενες, λεχώνες και θηλάζουσες· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει, το συντομότερο δυνατό, την κοινή θέση του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, και σχετικά με τη θέσπιση συναφών μέτρων·

14.  σημειώνει ότι στην εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία έναντι των διακρίσεων που σχετίζονται με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και/ή την άδεια λόγω υιοθεσίας, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με συνεκτικό τρόπο σε εθνικό επίπεδο οι συγκεκριμένες προκλήσεις που υφίστανται, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών τόσο τομεακού (δημόσιος-ιδιωτικός τομέας) όσο και οργανωτικού χαρακτήρα (μεταξύ εταιρειών και μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), της κατάστασης που αφορά τις άτυπες συμβάσεις και τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, καθώς και των πρακτικών καταγγελίας συμβάσεων ορισμένου χρόνου εντός της περιόδου προστασίας και των πρακτικών πρόκλησης εθελοντικών παραιτήσεων·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων πάσης μορφής, να διασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων εις βάρος εθνικών μειονοτήτων και ατόμων με αναπηρία και διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, και ιδιαίτερα να λάβουν μέτρα κοινωνικής προστασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αμοιβές των γυναικών και οι κοινωνικές τους παροχές, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, είναι ίσες με αυτές των ανδρών που διαθέτουν την ίδια ή παρόμοια εμπειρία και εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, δημιουργώντας αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης, μέτρα εποπτείας και ελέγχου, βάσει των οποίων θα αναλάβουν δράσεις βελτίωσης της συλλογής δεδομένων για περιπτώσεις παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω φύλου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης, μητρότητας και άλλων μορφών αδείας· πιστεύει ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ένα σύστημα κυρώσεων, αλλά με βασικό στόχο την πρόληψη, ώστε να παρέχονται προσβάσιμες υπηρεσίες στις έγκυες ή στις νέες μητέρες, που θα τις βοηθούν να συνδυάσουν την κατάστασή τους με την εργασία τους χωρίς να υποχρεώνονται, όπως εξακολουθεί να συμβαίνει πολύ συχνά, να επιλέγουν μεταξύ της εργασίας και της οικογένειας· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει εκτίμηση της εφαρμογής του άρθρου 26 (σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση) στην έκθεση αξιολόγησής της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ·

17.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή μέτρα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι, παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει το άτομο από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, το 30% των διεμφυλικών που αναζητούν εργασία έχει υποστεί διακρίσεις κατά τη διαδικασία αναζήτησης και οι διεμφυλικές γυναίκες είχαν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν διακρίσεις κατά το έτος που προηγήθηκε της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα ΛΟΑΔ· τονίζει ότι τούτο συνιστά παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα των εθνικών φορέων που χειρίζονται τις καταγγελίες καθώς και των διαδικασιών στο πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών περί ισότητας των φύλων όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τον επαναπροσδιορισμό του φύλου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις λόγω «χαρακτηριστικών φύλου» στον τομέα της εργασίας· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να παροτρύνει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή διεμφυλικών και μεσοφυλικών ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την πολυμορφία και να συνεργαστούν με τους εργοδότες για την εφαρμογή μέτρων στον χώρο εργασίας, όπως π.χ. την προώθηση ανώνυμων διαδικασιών πρόσληψης· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) προκειμένου να λάβουν μέτρα ενεργητικής αντιμετώπισης των διακρίσεων που υφίστανται τα διεμφυλικά άτομα, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ·

18.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει ρητή προστασία από τις διακρίσεις λόγω επαναπροσδιορισμού φύλου κατά τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία και ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν σαφώς στην εθνική τους νομοθεσία την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου· θεωρεί ότι η ισχύουσα νομική προστασία που παρέχεται βάσει της οδηγίας σε άτομα που σκοπεύουν να υποβληθούν, υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί σε επαναπροσδιορισμό φύλου θα πρέπει να καλύπτει όλα τα διεμφυλικά άτομα· ζητεί, εν προκειμένω, να συμπεριλαμβάνεται σαφώς η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου σε κάθε μελλοντική αναδιατύπωση της οδηγίας·

19.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε αυτό το πεδίο είναι περιορισμένη για διάφορους λόγους, όπως η διάρκεια ή τα έξοδα των διαδικασιών, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς για την ισότητα σε ορισμένα κράτη μέλη, η έλλειψη διαφάνειας των αμοιβών, η έλλειψη δωρεάν νομικής συνδρομής, ο φόβος στιγματισμού ή ο φόβος των αντιποίνων στην περίπτωση που τα θύματα καταγγείλουν διακρίσεις στον χώρο εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή του κανόνα του βάρους της απόδειξης είναι άλλο ένα ζήτημα που δημιουργεί προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη, και περιορίζει έτσι τις δυνατότητες υπεράσπισης των εργαζόμενων γυναικών, καθώς συχνά έχουν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση στις οικείες πληροφορίες και, επιπλέον, φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση εργασίας τους· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την παροχή βοήθειας στα θύματα διακρίσεων, είτε απευθείας είτε μέσω της παροχής στήριξης στους φορείς για την ισότητα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις κοινοτικές οργανώσεις και στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι μια λύση για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη εν προκειμένω θα ήταν να δοθεί σε ανεξάρτητους φορείς για την ισότητα η αρμοδιότητα παροχής βοήθειας στα θύματα διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν νομικής συνδρομής καθώς και του δικαιώματος εκπροσώπησης των ατόμων σε περιπτώσεις μισθολογικών διακρίσεων· προτείνει εν προκειμένω να θεσπιστούν στα κράτη μέλη εμπιστευτικά συστήματα υποβολής καταγγελιών που να παρέχουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν τις περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης στον χώρο εργασίας·

20.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, να ανταλλάξει και να συγκρίνει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης όσον αφορά τα αποτελεσματικά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη για να ενθαρρύνουν τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση να προλαμβάνουν κάθε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, ιδίως δε την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην απασχόληση, της παροχής περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε διά βίου εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δίκτυα καθοδήγησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε ανδροκρατούμενους τομείς, και να προβούν σε διάδοση των βέλτιστων πρακτικών·

Προώθηση της ίσης μεταχείρισης και του κοινωνικού διαλόγου

22.  επαναλαμβάνει ότι οι φορείς για την ισότητα πρέπει να έχουν τις αρμοδιότητες και επαρκείς πόρους και προσωπικό ώστε να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις με αποτελεσματικό και ανεξάρτητο τρόπο επί της νομοθεσίας που προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· τονίζει ότι η ανεξαρτησία των φορέων για την ισότητα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η ακριβής θεσμική μορφή αυτών των φορέων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες), την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς για την ισότητα των φύλων να προωθήσουν την παρακολούθηση των πρακτικών ισότητας στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, με στόχο να διευκολύνεται η συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ο περαιτέρω έλεγχος των συλλογικών συμβάσεων, των ισχυουσών μισθολογικών κλιμάκων και των συστημάτων επαγγελματικής κατάταξης προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· τονίζει επίσης τη σημασία άλλων μέσων, όπως των κωδίκων δεοντολογίας, της έρευνας και των ανταλλαγών εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων με στόχο την καλύτερη προστασία έναντι των διακρίσεων·

24.  θεωρεί ότι η προστασία των δεδομένων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη μη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τις αμοιβές στον εργασιακό χώρο·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποχρέωση των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων να διασφαλίζουν τη συστηματική προώθηση της ίσης μεταχείρισης και να παρέχουν στους εργαζομένους τους κατάλληλη ενημέρωση σε τακτική βάση, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης επί ζητημάτων ίσης αμοιβής· επαναλαμβάνει ότι η καθιέρωση οικονομικών κυρώσεων για τους εργοδότες που δεν τηρούν την ισότητα των αμοιβών ενδέχεται να αποτελέσει μέσο για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους θεσμικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι οργανισμοί επιθεώρησης και επιβολής διαθέτουν τους τεχνικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής, και να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους να υπολογίζουν τη διάσταση της ισότητας στις συλλογικές συμβάσεις·

27.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων μηχανισμών για την επιθεώρηση της εργασίας και στην έγκριση μεθόδων υπολογισμού της αξίας της εργασίας και, για παράδειγμα, εντοπισμού χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας που καταλαμβάνονται κυρίως από γυναίκες και υπονοούν, ως εκ τούτου, μιας μορφής έμμεση εισαγωγή μισθολογικών διακρίσεων·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν σημαντικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων διακρίσεων λόγω φύλου· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων για την ισότητα, των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες) και των ΜΚΟ, για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων σχετικά με την εργασία γυναικών και ανδρών και του τρόπου που αυτά επιδρούν στην αξία της εργασίας και στις χαμηλές αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, και ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους υποψηφίους με τα υψηλότερα προσόντα, βάσει συγκριτικής ανάλυσης των προσόντων των υποψηφίων με εφαρμογή προκαθορισμένων, σαφών και ουδέτερα διατυπωμένων κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν επιδέχονται παρερμηνεία·

29.  επισημαίνει ότι μία από τις καινοτομίες που εισήγαγε η «αναδιατυπωμένη οδηγία» είναι η αναφορά στον συνδυασμό του επαγγελματικού, του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου· καλεί την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες), να αναπτύξει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση ισχυρότερων δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες σε αυτόν τον τομέα· τονίζει ότι, εν προκειμένω, είναι ιδιαίτερα αναγκαία η ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών φροντίδας παιδιών κατά την έννοια των στόχων της Βαρκελώνης·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδώσουν και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ίσες αμοιβές και το χάσμα στις συντάξεις, καθώς και σε σχέση με τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην εργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

31.  επισημαίνει με ενδιαφέρον ότι πολλές γυναίκες επιλέγουν να εργαστούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, καθώς αυτή είναι η μοναδική μορφή απασχόλησης που επιτρέπει να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή· σημειώνει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη το επίπεδο της προστασίας και των κοινωνικών παροχών για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες δεν συγκρίνεται με εκείνο που εξασφαλίζεται για τους μισθωτούς εργαζομένους·

Συστάσεις

32.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν με συνέπεια την αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ, καθώς και να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες) και τις ΜΚΟ να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση ανισοτήτων στις αμοιβές βάσει φύλου, με συγκεκριμένες δράσεις και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εταιρείας, τομέα, χώρας και ΕΕ·

33.  καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της έκθεσής της για την εφαρμογή της «αναδιατυπωμένης οδηγίας» και του παρόντος ψηφίσματος, να αναθεωρήσει την αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, ειδικότερα στο ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συγκεκριμένες και σαφείς συστάσεις·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα συστήματα επαγγελματικής κατάταξης και αξιολόγησης χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο, καθώς και η διαφάνεια των αμοιβών, αποτελούν απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα μέτρα στην πρότασή της για μια νέα οδηγία που θα αντικαθιστά την «αναδιατυπωμένη οδηγία»· επισημαίνει ότι μόνο μια εναρμονισμένη προσέγγιση είναι συμβατή με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ως βασική ευρωπαϊκή ελευθερία·

35.  επισημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια μέθοδος αξιολόγησης των θέσεων εργασίας που δεν θα λαμβάνει υπόψη προκαταλήψεις λόγω φύλου και θα καθιστά δυνατή τη σύγκριση των θέσεων με κριτήριο τη σημασία και την πολυπλοκότητά τους, ώστε να καθορίζεται το επίπεδο μιας θέσης εργασίας σε σύγκριση με μια άλλη σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή οργανισμό, ανεξάρτητα από το αν οι κάτοχοι των εν λόγω θέσεων είναι γυναίκες ή άνδρες·

36.  ζητά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών·

37.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στη νέα οδηγία υποχρεωτικούς μισθολογικούς ελέγχους για εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο σε κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να επισημανθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, και να θεσπίσει κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα αποκλείουν τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την ισότητα των φύλων από τις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο με εταιρείες που χρηματοδοτούνται μέσω δημόσιων επιδοτήσεων·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν τα ίδια με υποδειγματικό τρόπο όσον αφορά την καταπολέμηση της άνισης αμοιβής για τις γυναίκες στην κυβέρνηση, σε δημόσιους φορείς και σε δημόσιες εταιρείες εν γένει·

39.  καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει κοινά πρότυπα και ελέγχους για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα των εθνικών φορέων για την ισότητα·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θύματα άνισης μεταχείρισης και διακρίσεων, ιδίως δε τα θύματα πολλαπλών διακρίσεων, θα δικαιούνται ανάλογης αποζημίωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιστρέψουν το βάρος της απόδειξης και να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει πάντα να αποδεικνύουν ότι οι τυχόν διαφορές σε επίπεδο μεταχείρισης δεν οδήγησαν στην εισαγωγή διακρίσεων·

42.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που εξακολουθούν να υφίστανται, μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ευρύτερης συμμετοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στρατηγικών που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να επιλέγουν σταδιοδρομίες και επαγγέλματα στα οποία υποεκπροσωπούνται, και μέσω της ένταξης των ζητημάτων φύλου στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση·

43.  υπογραμμίζει ότι μόνον η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης θα οδηγούσε σε πραγματική βελτίωση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και ότι τούτο απαιτεί πραγματική πολιτική βούληση και στρατηγική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, τομεακό και οργανωτικό επίπεδο· ζητεί, επομένως, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει μια δραστική στρατηγική που να περιλαμβάνει σημεία αναφοράς, επιδιώξεις και χρονικά καθορισμένους στόχους για τη μείωση των δεικτών ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης και της ανεργίας, όπως έχει γίνει με επιτυχία σε άλλους τομείς, για παράδειγμα στον τομέα που αφορά τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ενεργά τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό με σκοπό την προώθηση της βελτίωσης της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

45.  τονίζει τη σημασία της θέσπισης θετικών μέτρων για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων· επισημαίνει ότι η χρήση δεσμευτικών ποσοστώσεων έχει αποδειχθεί μία από τις καλύτερες μεθόδους για την επίτευξη του εν λόγω στόχου·

46.  τονίζει ότι είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν θετικά μέτρα για τη δημιουργία κινήτρων συμμετοχής του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου σε ορισμένα επαγγέλματα στα οποία υφίσταται σαφής οριζόντιος διαχωρισμός ανά φύλο·

47.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους παράγοντες που οδηγούν σε χάσμα στις συντάξεις και να αξιολογήσει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση αυτού του χάσματος σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο μέσω, μεταξύ άλλων, νομοθετικών και/ή μη νομοθετικών μέτρων·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μειωθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, το οποίο αποτελεί άμεση συνέπεια του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των νέων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις διάφορες κατηγορίες γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης και στην άτυπη απασχόληση·

49.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των φύλων σε όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης και τα εθνικά προγράμματα, και ειδικότερα σε αυτά που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας·

50.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη που θα συγκρίνει την αντίστοιχη κατάσταση των εργαζόμενων μητέρων, των μητέρων που επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι και των άτεκνων γυναικών, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της θέσης καθεμίας από αυτές τις ομάδες γυναικών στην αγορά εργασίας, εξετάζοντας ειδικότερα τα επίπεδα απασχόλησης, τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές, καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη·

51.  τονίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη αξιόπιστων, συγκρίσιμων και διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, καθώς και στατιστικών δεδομένων που συνδέονται με το φύλο, για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της παρακολούθησης της οδηγίας, και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στη Eurostat σε ετήσια βάση υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση των εξελίξεων σε ολόκληρη την ΕΕ·

52.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες που συνδέονται με την επίσημη αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού φύλου ενός ατόμου ή η έλλειψη τέτοιου είδους διαδικασιών επηρεάζουν τη θέση των διεμφυλικών ατόμων στην αγορά εργασίας, ιδίως την πρόσβασή τους στην απασχόληση, το ύψος της αμοιβής τους, την επαγγελματική εξέλιξη και τη σύνταξή τους·

53.  επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους μείωσης του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων και του κινδύνου φτώχειας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς και αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών σχετικά με την ίση μεταχείριση·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά την κατάσταση της απασχόλησης των γυναικών στον τριτογενή τομέα, στην κοινωνική και τη συνεργατική οικονομία, και να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό μια στρατηγική για την προώθηση και την προστασία της απασχόλησης και της θέσης των γυναικών σε αυτούς τους τομείς·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και των επισφαλών θέσεων απασχόλησης· υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας που επιτελείται από γυναίκες, τα οποία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα, την κοινωνική ασφάλιση και προστασία των γυναικών και αρνητικές επιπτώσεις στα επίπεδα του ΑΕγχΠ της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί με προσοχή και ως ιδιαίτερη πρόκληση η οικιακή εργασία, η οποία ασκείται κυρίως από γυναίκες, δεδομένου ότι η εργασία αυτή εντάσσεται κυρίως στην άτυπη οικονομία, είναι εξατομικευμένη και εκ φύσεως αόρατη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ειδικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος· αποδοκιμάζει, επίσης, την κατάχρηση των άτυπων μορφών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, με στόχο την αποφυγή της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις εργασιακές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις κοινωνικής προστασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που έχουν παγιδευτεί στην κατηγορία των φτωχών εργαζομένων·

56.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα για: α) τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· β) την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· γ) τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας και της επαγγελματικής τους ανέλιξης· δ) την ουσιαστική ενίσχυση της ισότητας στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων· και ε) την εξάλειψη δομών και πρακτικών που διαιωνίζουν τις διακρίσεις λόγω φύλου·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375.
(3) ΕΕ C 264 Ε της 13.9.2013, σ. 75.
(4) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
(5) Άρθρο 3 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ και άρθρο 157 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.
(6) Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας», που εκπονήθηκε από το Κοινοβούλιο το 2013.
(7) Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας (COM(2013)0861).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου