Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселОкончателна версия
 Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления *
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2015: Овладяване на кризата с бежанците: неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията
 Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач
 Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ
 Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ
 Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата
Текстове
Окончателна версия (184 kb)
Правна информация - Политика за поверителност