Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles
 Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger *
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
 Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration
 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration
 Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' immunitet
 Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
 Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI
 På vej til en ny international klimaaftale i Paris
Tekster (106 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik