Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
 Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel *
 Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames
 Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed
 Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus
 EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine
 Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis
Tekstid (103 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika