Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - BrüsselLõplik väljaanne
 Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel *
 Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames
 Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed
 Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus
 EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine
 Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis
Tekstid
Lõplik väljaanne (103 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika