Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
 Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi *
 Lisätalousarvioesitys nro 6/2015: Omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
 Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten
 Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet
 Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen
 ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen
 Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta
Tekstit (111 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö