Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel
 Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
 Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács
 Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI
 Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs
Teksten (112 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid