Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela
 Dostęp państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania *
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2015: zasoby własne, fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych, Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
 Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji
 Projekt budżetu korygującego nr 7/2015 : Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji
 Wniosek o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa
 Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS
 Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS
 Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu
Teksty (113 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności