Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
 Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott *
 Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan
 Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet
 Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar
 Utnämning av den biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar
 Mot en nytt internationellt klimatavtal i Paris
Texter (110 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy