Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
 Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I
 Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша *
 Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II
 Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
 Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
 Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план
 Измерване на емисиите в автомобилния сектор
Текстове (503 kb)
Правна информация - Политика за поверителност